În data de 28 iulie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial, Hotărârea de Guvern nr. 561/2020, pentru aprobarea Strategiei Naționale și a Planului Național de Acțiune privind implementarea Rezoluției nr. 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Femeile, Pacea și Securitatea pentru perioada 2020 – 2023.
În acest context, din perspectiva Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), salutăm aprobarea acesÎn data de 28 iulie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial, Hotărârea de Guvern nr. 561/2020, pentru aprobarea Strategiei Naționale și a Planului Național de Acțiune privind implementarea Rezoluției nr. 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Femeile, Pacea și Securitatea pentru perioada 2020 – 2023.

 În acest context, din perspectiva Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), salutăm aprobarea acestei hotărâri, ținând cont de măsurile transmise, ca urmare a examinării rapoartelor periodice ale României (CEDAW/C/ROU/7-8) la reuniunile 1506 și 1507, din data de 6 iulie 2017, de către Comitetul pentru Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeii. Recomandarea Comitetului CEDAW vizează tocmai solicitarea de a se pune accentul exclusiv pe creșterea reprezentării femeilor în forțele armate în străinătate, ca urmare a Rezoluției nr. 1325 (2000) a Consiliului de Securitate privind femeile, pacea și securitatea și absența unui Plan național de acțiune pentru punerea sa în aplicare.

 Pregătirea acestui document strategic s-a realizat la inițiativa Ministerului Apărării Naționale, în cadrul unui grup de lucru interinstituțional, cu participarea mediului academic și non-guvernamental de profil. Reprezentantele ANES în grupul de lucru menționat au fost doamna director, Gianina DIMITRESCU și doamna consilier superior, Aurora MARTIN.

 În cadrul lucrărilor acestui for consultativ, care s-a întrunit pe o perioadă de un an și jumătate, tematicile dezbătute au vizat obiectivele generale și indicatorii specifici, așa cum se regăsesc în forma finală a Planului Național de Acțiune, respectiv:

  1. Integrarea perspectivei de gen în politicile de securitate și apărare;

  2. Creșterea reprezentării și participarea semnificativă a femeilor în negocierile de pace, procese de mediere și în cadrul misiunilor de menținere a păcii;

  3. Prevenirea și combaterea tuturor formelor de discriminare, hărțuire și violență sexuală bazate pe gen;

  4. Colaborarea cu societatea civilă în procesul de implementare a agendei Femeile, Pacea și Securitatea.

 Pe această cale, dorim să le mulțumim tuturor actorilor implicați, care au contribuit la elaborarea și definitivarea procedurilor de adoptare a acestui important și mult așteptat document strategic național