Astăzi, 5 septembrie 2018 a fost încheiat Acordul de Parteneriat între ANES, reprezentată de secretarul de stat Aurelia Grațiela Drăghici și Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, reprezentată de rectorul Academiei, Comisar șef de poliție Prof. univ. dr. Adrian Iacob.

Scopul bine definit al Acordului vizează promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, precum și a potențialului feminin, prin activități educative în vederea creșterii participării fetelor și femeilor în procesul de pregătire și devenire în domeniile specifice ale acestei instituții de excelență pentru învățământul universitar din România.

Din perspectiva valorificării statutului României de membru al ONU, așa cum reiese din Carta Drepturilor Fundamentale a ONU, precum și din recomandările Comitetului CEDAW, este esențială încurajarea și promovarea fetelor și femeilor în profesii care aduc valoare adăugată în cadrul eforturilor de menținere a păcii, precum și în prevenirea și soluționarea conflictelor.

La această reuniune au luat parte consilierul de stat din aparatul propriu de lucru al Prim-ministrului, Col. Radu Țipișcă, consilierul de stat pentru problematica romă, Dana Rozalia Varga, prorectorul Academiei de Poliție A.I.Cuza, Conf.univ.dr. Petrică Mihail Marcoci, decanul Facultății de Pompieri,  Lt.col. Lect.univ.dr.ing. Ștefan Nicolae Trache, precum și reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Romi.

GALERIE FOTO