Astăzi, a avut loc întâlnirea de lucru cu partenerii din proiectul „Bugetarea pe bază de gen în politicile publice”, reprezentați de Fundația “Corona” Iași – lider de parteneriat și Fundația „Centrul de Mediere și Securitate Comunitară”.

Discuțiile au vizat stadiul implementării proiectului, precum și evaluarea propunerilor de politici publice alternative formulate de ONG-urile implicate.

Proiectul își propune să contribuie în mod direct la dezvoltarea unor politici publice alternative acceptate de guvern și formulate de ONG-uri, care să promoveze inițiative cu privire la bugetarea pe bază de gen, influențând prin politici publice corespunzătoare, maniera în care bugetul este construit pentru a răspunde nevoilor diferențiate, cu impact asupra femeilor, bărbaților, fetelor și băieților.

Consiliul Europei definește bugetarea pe bază de gen ca fiind o “evaluare bazată pe criterii de gen a bugetelor care încorporează o perspectivă de gen la toate nivelurile procesului bugetar și restructurarea veniturilor și cheltuielilor pentru promovarea egalității de gen”.

Scopul bugetării pe bază de gen:

  1. Să promoveze responsabilitatea și transparența în planificarea fiscală;
  2. Să sporească participarea responsabilă la dimensiunea de gen în procesul bugetar, de exemplu prin adoptarea de măsuri pentru implicarea egală a femeilor și bărbaților în pregătirea bugetelor;
  3. Să promoveze egalitatea de gen și drepturile femeilor.

Obiectivul final al inițiativelor de bugetare pe bază de gen este lucrul împreună între guvern și societatea civilă, pentru realizarea unor alocări de resurse sensibile la componenta de gen, rezultatele acestora urmând a se reflecta în creșterea numărului de politici publice venite din partea ONG-urilor, acceptate, prin pilotarea unor proiecte pilot la nivel local care să servească drept studii de caz de referință în domenii care vizează bugetarea pe bază de gen, precum politicile sociale și angajabilitatea, violența asupra femeilor sau accesul egal al femeilor la poziții de conducere în viața politică și de afaceri.

Scopul final al proiectului constă în documentarea, evaluarea, elaborarea în forma finală a cel puțin 4 propuneri de politici publice alternative pentru înaintarea spre acceptare către instituțiile și autoritățile publice centrale vizate de propuneri.

GALERIE FOTO