Politicile publice pe care le promovăm în acord cu Capitolul „Respect și demnitate pentru femei” din Programul de Guvernare, în baza Convențiilor Internaționale și a Directivelor UE, își propun să alinieze România la state cu tradiție în democrație, care au demonstrat faptul că împuternicirea socială, economică și politică a femeilor poate genera valoare adăugată și bunăstare socială.

Din această perspectivă un semnal de substanță va fi dat întregii societăți românești prin cele două inițiative legislative care vizează modificările și completările Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice precum și modificările și completările Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Această zi trebuie să fie totodată o zi de reflecție a întregii comunități românești și internaționale față de diferitele niveluri de discriminare și față de condiția economică a femeilor, și deopotrivă o zi în care mesajul legat de principiul egalității de șanse între femei și bărbați să devină pilon central al oricărei dezbateri.

Schimbarea de paradigmă se poate face atât prin accesul la educație dar și prin autodepășirea unor temeri nejustificate care sunt legate de stereotipurile de gen promovate în familie și în societate.

Dezvoltarea unei culturi fără discriminare de gen depinde de schimbarea rolurilor sociale ale femeilor, dar și de construirea unei încrederi în sine a acestora.