Working together for a green,competitive and inclusive Europe

 

 

Astăzi, la sediul ANES, a avut loc Ședința de Monitorizare pentru implementarea proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, cu participarea secretarului de stat al ANES, Grațiela Drăghici, reprezentanților Ministerului Justiției (Operator de Program) și echipei de management din cadrul ANES.

Proiectul este finanțat prin Mecanismului Financiar Norvegian și reprezintă o acțiune strategică menită să sprijine autoritățile administrației publice din România să adopte o acțiune coordonată în abordarea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, ratificată de România în data de 23 martie 2016.

Acest proiect constituie prima abordare de acest tip din România, răspunzând necesității de armonizare cu prevederile art. 25 din Convenția de la Istanbul și vizând în mod implicit reducerea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor, scopul acestuia fiind facilitarea schimbului de bune practici cu instituții norvegiene relevante, cu experiență în domeniul violenței domestice și a violenței împotriva femeilor. Astfel, ANES are ca parteneri în derularea activităților, două organizații norvegiene: St. Olav University Hospital – Department of Brøset, specializat în domeniul serviciilor pentru victimele violenței sexuale și The Secretariat of the Shelter Movment, organizație specializată în desfășurarea de activități în domeniul serviciilor pentru agresori.

Proiectul are în vedere atingerea mai multor obiective, pilonii principali fiind dezvoltarea unor rețele de centre de servicii, respectiv 10 centre de criză pentru cazurile de violență sexuală și 8 centre de consiliere pentru agresori. În mod concret, proiectul vizează crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative de servicii sociale, la nivel regional, înființarea și funcționarea acestora fiind sprijinită și finanțată prin intermediul proiectului ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”.

Proiectul urmărește atingerea următoarelor obiective:

  1. Realizarea unei evaluări a cadrului instituțional național în domeniul violenței domestice și violenței împotriva femeilor prin efectuarea unui studiu la nivel național privind prevalența diferitelor forme de violență împotriva femeilor, inclusiv violența sexuală;

  2. Îmbunătățirea metodelor de intervenție interinstituțională la nivelul sistemului judiciar, inclusiv la nivelul organelor de aplicarea a legii, prin organizarea mai multor sesiuni de instruire multidisciplinare pentru judecători, procurori, ofițeri de poliție și specialiști în medicina legală cu privire la elementele-cheie pentru o abordare relevantă a cazurilor de violență în familie și violența împotriva femeilor în același timp;

  3. Sprijinirea serviciilor sociale specializate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a violenței de gen pornind de la cartografierea serviciilor de asistență pentru victimele violenței domestice și violenței împotriva femeilor, precum și a celor pentru agresori, la nivel regional/județean în România și continuând cu organizarea de sesiuni de instruire a profesionițtilor de la nivelul furnizorilor de servicii sociale de la nivel local prin schimb de experiență cu partenerii norvegieni;

  4. Înființarea dotarea și punerea în funcțiune a unei rețele de 8 centre regionale de consiliere pentru agresori, elaborarea unei metodologii unitare și a unui set de instrumente standardizate pentru lucrul cu agresorii precum și instruirea furnizorilor de servicii sociale publice și private asupra modului de lucru cu agresorii;

  5. Asigurarea de sprijin și consiliere pentru victimele violenței sexuale prin crearea unei rețele de 10 centre de criză pentru cazurile de viol și prin elaborarea unei metodologii unitare de intervenție integrată în abordarea mangementului de caz în situații de viol;

  6. Organizarea de campanii de prevenire a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor.

Din perspectiva prevederilor art. 5 lit. b) din CEDAW și art. 25 din Convenția de la Istanbul, violența sexuală se menține ca o constantă a priorităților privind prevenirea și combaterea fenomenului violenței împotriva femeilor și fetelor, ANES propunându-și să realizeze prin intermediul proiectului predefinit ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” schimbarea paradigmei în domeniul violenței sexuale, în sensul abordării integrate prin asigurarea mangementului de caz în situații de viol, care să includa asistența post-traumatică a victimelor violenței sexuale, sesizarea organelor de poliție în vederea înregistrării plângerii, examinări medicale și medico-legale, incluzând prelevarea de probe biologice, în vederea emiterii certificatului medico-legal și nu în ultimul rând asigurarea de servicii de consiliere psilogogică și juridică în vederea constituirii dosarului de caz și înaintării acestuia în justiție.

Parteneri în proiect

Krisesenter Sekretariate            St.Olavs Hospital

Linkuri utile

Ambasada Regatului Norvegiei in România
Operatorul de program
Finanțări MFN

Finanțări SSE         

GALERIE FOTO