A fost o oportunitate binevenită pentru ANES de a le prezenta tinerilor participanți principalele obiective cuprinse în Programul de Guvernare, Capitolul „Respect și demnitate pentru femei”, precum și măsurile promovate pe cele două domenii, care definesc misiunea noastră și anume: promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice.

În acest context, secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a prezentat succint reglementările legislative, mecanismele și instrumentele promovate de către ANES, în măsură să genereze o schimbare de paradigmă privind condiția femeilor din România.

Am fost deosebit de impresionați de interesul manifestat pentru aria noastră de competență, precum și de întrebările extrem de bine articulate, reflectând, astfel, preocuparea tinerilor noștri pentru o societate bazată pe un comportament non stereotipal și non violent din perspectiva de gen, și nu numai.

Și pentru că aceștia reprezintă, în viziunea noastră, viitorul, le-am oferit diplome de „Ambasadori ai Egalității de Șanse”, având convingerea că tinerii pot contribui activ, prin modelul social pe care îl propun, prin pregătirea lor solidă, la combaterea stereotipurilor și mentalităților legate de discriminarea de gen în societatea românească.

GALERIE FOTO