Astăzi, secretarul de stat al ANES, Aurelia Grațiela Drăghici, a primit vizita delegației Comisiei Europene condusă de Directorul General al Direcției Generale Justiție și Consumatori (DG Justice and Consumers), Tiina Astola.

Cele patru teme de discuție au fost articulate pe cele trei propuneri de directive: Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor (Work-Life Balance), Directiva privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai companiilor listate la bursă (Women on Boards Directive), Directiva cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală (Equal Treatment Directive) și de asemenea pe progresele înregistrate de România după ratificarea Convenției de la Istanbul.

În preambulul discuției secretarul de stat Grațiela Drăghici a salutat disponibilitatea  Direcției pentru a oferi suport și îndrumare în domeniile menționate și de asemenea a subliniat oportunitatea pentru România, din perspectiva deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene, pentru promovarea valorilor comune statelor membre UE.

Directorul General Tiina Astola a apreciat nivelul ridicat de pregătire pentru PRES RO, perfect articulat pe prioritățile și obiectivele din perspectiva promovării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniile: salarizare, ocupare și conciliere a vieții de familie cu cea profesională.

GALERIE FOTO