Evenimentul a fost organizat la Parlament, de către Comisia pentru Egalitatea de Șanse din Camera Deputaților și a avut ca invitați reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și ai altor instituții publice, precum și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale relevante pentru domeniul educației și cel al prevenirii și combaterii violenței domestice.

Ministrul Muncii a prezentat prioritățile promovate de România în contextul exercitării Președintiei la Consiliul Uniunii Europene, cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, precum și angajamentele asumate prin semnarea Declarației Trio – Președintiei Ro- Fi – Hr, din marja reuniunii EPSCO, mai 2019.

În intervenția sa, Secretarul de Stat al ANES a punctat principalele inițiative legislative, cu referire la Legea 174/2018 și la OPP, reglementat prin această lege și la Legea 178/2018 pentru armonizarea recomandărilor CEDAW și a angajamentelor asumate de România în cadrul Campaniei ONU/HeforShe, precum și principalele mecanisme și instrumente dezvoltate de ANES, pentru promovarea acestui principiu fundamental al democrației sociale, egalitatea de șanse între femei și bărbați, în toate domeniile vieții publice și la toate nivelurile de decizie: educație, sănătate, piața muncii, leadership, antreprenoriat, funcții de decizie.

În acest context, a pus accent pe promovarea comportamentului non–stereotipal și non–violent prin educație și, totodată, a prezentat proiectul “Justice has no Gender“, implementat de ANES, în parteneriat cu ANPD și Asociația Active Watch.

La final a difuzat toolkit–ul, generat de proiect, o resursă educațională în format multimedia, care a fost pusă la dispoziția celor 25 de licee selectate în proiect, în vederea formării de vectori educaționali, recrutați din rândul elevilor și profesorilor, în măsură să inițieze și să dezvolte propriile campanii, în instituțiile de învățământ selectate.

GALERIE FOTO