Astăzi, secretarul de stat al ANES, Grațiela Draghici, a participat la deschiderea Conferinței Europene “Sindicatele din Educație abordează domeniul Egalității de Șanse prin intermediul Dialogului Social”, organizată la București, de ETUCE – ”European Trade Union Committee for Education”, prezidată de doamna Christine Blower.

La evenimentul organizat în parteneriat cu FSLI – președinte Simion Hăncescu și cu Alma Mater – președinte Anton Hadar, au participat președinți ai federațiilor și sindicatelor europene din educație.

În intervenția sa, secretarul de stat Grațiela Draghici a salutat inițiativa organizării Conferinței europene la București și a felicitat organizatorii, pentru anvergura temei, pentru înalta ținută și reprezentare la acest eveniment.

Prin tema propusă, a fost validată, astfel, importanța promovării și consolidării unui principiu fundamental al democrației sociale și anume principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, transpus în documente programatice internaționale, tratate și convenții, elaborate de ONU, Consiliul Europei, OSCE, UE, la care România a aderat.

Aceasta pentru că realizarea egalității de gen constituie o premisă esențială, pentru progresul și bunăstarea cetățenilor europeni și deopotrivă o obligație generală de integrare a perspectivei de gen în toate domeniile vieții publice, și, de aceea, pentru a face față provocărilor multiple din domeniu, Guvernul României a asumat faptul că abordarea integratoare de gen trebuie să fie consolidată în toate ariile de politică publică: educație, sănătate, piața muncii, antreprenoriat, leadership, participarea femeilor la decizie la cel mai înalt nivel.

În acest context, ANES a dezvoltat deopotrivă mecanisme și instrumente în baza Strategiei Naționale, structurată pe cei doi piloni, document programatic adoptat de Guvern, prin care acționăm inclusiv pentru integrarea perspectivei de gen în educație, pentru că România recunoaște importanța educației și formării tinerei generații, în spiritul toleranței, non-discriminării, echității, respectării drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor indiferent de apartenență la o etnie, rasă, naționalitate, religie sau gen, pentru evoluția și progresul societăților contemporane.

Guvernul României recunoaște, deopotrivă, necesitatea asigurării de timpuriu a împuternicirii tinerelor fete, crearea de oportunități de învățare și formare pentru acestea, în acord cu dimensiunea de gen a pieței muncii, din perspectiva politicilor de ocupare și remunerare.

De asemenea, introducerea perspectivei de gen în educație a fost inclusă ca prioritate în Programul de Guvernare, la „Capitolul Respect și Demnitate pentru Femei” și a fost susținută printr-un Proiect european inițiat de ANES “Justice has no gender” implementat în perioada 2017-2019, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități și Asociația Active Watch, al cărui obiectiv general vizează crearea unei resurse educaționale care se adresează atât elevilor de liceu cât mai ales cadrelor didactice, care doresc să dezvolte la clasă activități educative, în sensul promovării principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în rândul tinerei generații, a unui comportament non-stereotipal și non-violent în școli.

Totodată, Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat la 17 noiembrie 2017 solicită economii echitabile și funcționale, sisteme de bunăstare socială, pentru societăți mai echitabile, reafirmă egalitatea de gen ca fiind unul dintre principiile cheie ale UE și subliniază că egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați trebuie asigurate și încurajate în toate domeniile și că femeile și bărbații au dreptul la un salariu egal pentru muncă de valoare egală.

Din această perspectivă România a înregistrat progrese importante, dacă ne referim doar la diferențele de remunerare dintre femei și bărbați, unde pe „gender pay gap” România se situează pentru al doilea an consecutiv pe locul I între Statele Membre UE cu o diferență de numai 3,5% față de media UE de 16 %.

Prin urmare, Guvernul României a conștientizat importanța cooperării interinstituționale și a implicării deopotrivă a societății civile și are determinarea de a extinde continuu aria de dialog și parteneriat pentru promovarea dimensiunii de gen și, în această sferă, un rol esențial revine tuturor instituțiilor și organismelor naționale (ministere, universități, companii, institute și alte structuri asociative), cu reprezentanții societății civile și ai asociațiilor și federațiilor patronale și sindicale.

GALERIE FOTO