România a făcut pași importanți în promovarea egalității de gen, aceasta fiind un principiu fundamental al drepturilor omului și al construcției unor societăți democratice, pluraliste și echitabile.

Asociația VERTIK pentru Viitor a organizat, la data de 22 noiembrie, Audierea Publică: „Viitorul Șanselor Egale”, prin care propune spre discuție diferențele de gen înregistrate de România în domeniile participării economice și accesului femeilor la oportunități, promovarea femeilor de carieră în poziții de decizie în politică, management și administrație, ratei de ocupare a femeilor, plății și salarizării egale pentru muncă și valoare adăugată egală, accesului la finanțare a start-up-urilor cu antreprenoriat feminine și multe altele. Scopul acestui demers este o propunere de politică publică care să rezolve problema menționată mai sus.

Cele trei opțiuni de intervenție propuse de Vertik sunt:

  • politica actuală, fără intervenție și menținerea politicii publice actuale;

  • intervenție soft, prin campanii de informare și elaborare de ghiduri, recomandări și autoreglementare;

  • intervenție hard, cu statistici dezagregate pe sexe și introducerea bugetării de gen în programele bugetare și în cele de finanțare.

Doamna Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, și-a exprimat aprecierea față de inițiativă și a menționat că „inegalitățile de gen sunt rezultatul unor construcții complexe, uneori deosebit de subtile, de aceea intervențiile pentru redresarea acestor dezechilibre necesită acțiuni pe măsură, acțiuni integrate, pe termen mediu și lung”. Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2027  are măsuri prevăzute pentru următoarele domenii: educație, sănătate, piața muncii, echilibru între viața profesinală și de familie, participarea la decizie și abordarea integratoare de gen în toate politicile publice iar, prin acestea, va exista un „impact real și în privința creșterii capacitării economice a femeilor prin creșterea accesului la piața muncii, dar și prin încurajarea creșterii ponderii femeilor în funcții cu grad decizional ridicat în special în mediul privat”.

În cadrul audierii publice, doamna Anca Dragu, președintele Senatului României, subliniază că, în ceea ce privește reprezentarea femeilor în politică, „avem în lucru un proiect legislativ care se uită la reprezentarea femeilor în alegerile generale și locale. În primă fază, am dori să ne concentrăm pe alegerile generale, cu introducerea de 40% cotă de gen”.

În ceea ce privește transformările pe care le dorim la nivel național și european, pentru construcția unei societăți sustenabile, doamna Alexandra Bocșe, Consilier de Stat din cadrul Administrației Prezidențiale, „este credința noastră, la Administrația Prezidențială, că femeile și fetele pot juca un rol important în a facilita tranzițiile prin care trece societatea actuală: tranziția digitală și tranziția verde”.

            Consultarea a subliniat importanța solidarității și parteneriatului între reprezentanții instituțiilor statului, cei ai domeniului privat și cei ai organizațiilor neguvernamentale și că așezarea în prim-plan a promovării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați constituie fundamentul bunăstării, echilibrului și stabilității pentru toate categoriile sociale.

Galerie Foto