În anul 2000, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a stabilit ca data de 25 Noiembrie să fie Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor. Încă din anul 1991, a fost lansată campania internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor care marchează seria celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor și care se derulează, în fiecare an, în perioada 25 noiembrie (Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor) – 10 decembrie (Ziua Internațională a Drepturilor Omului(adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului).
În acest context, vă prezentăm calendarul evenimentelor/activităților organizate de către ANES/MMPS în marja celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor (perioada 25 noiembrie 2020 – 10 decembrie 2020):

  • 25.11.2020 – Ziua Internațională de luptă împotriva violenței asupra femeilor:

– iluminarea unor clădiri emblematice din București în portocaliu – culoarea luptei împotriva violenței asupra femeilor (în principal: sediul MMPS, sediul MAI, sediul MS , sediul MAE, sediul MC, sediul MAPN și sediul Guvernului României). Evenimentul vizează creșterea vizibilității și atragerea atenției opinie publice si factorilor de decizie asupra fenomenului violenței împotriva femeilor.

– postarea paginilor de intrare (home) cu culoarea portocaliu, pe site-ul ANES și site-urile instituțiilor sus-menționate.

– emiterea unor comunicate de presă.

– Lansarea seriei de articole: “Ne putem regăsi pe noi. Regăsim speranța!” postarea pe pagina de Facebook/site a ANES a unui ciclu de testimoniale realizate cu supraviețuitoarele fenomenului de violență domestică, care și-au construit o viață nouă și liniștită (în fiecare zi, în intervalul 25.11.2020-10.12.2020)

– 25.11-10.12.2020 – participări emisiuni radio și TV, în scopul diseminării unor informații utile pentru toate persoanele interesate și a informațiilor privind crearea Rețelei naționale integrate inovative de 42 de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice și a unor servicii complementare însemnând 42 de grupuri de suport și 42 de cabinete vocaționale, prin intermediul proiectului POCU-VENUS – Împreună pentru o viață de calitate în siguranță! (Axa Prioritară 4, Obiectiv Specific 4.4) și încurajarea femeilor victime ale violenței domestice să acceseze serviciile oferite și se înscrie în Grupul țintă al proiectului.

  • 26.11.2020 -Lansarea în parteneriat cu IKEA – România, a unei Campanii naționale de informare și conștientizare privind violența domestică și violența împotriva femeilor, care vizează promovarea numărului unic al liniei naționale telefonice gratuite pentru victimele violenței domestice, discriminare pe criteriul de sex și trafic de persoane- 0800 500 333(de la nivelul ANES) și diseminarea de informații pentru victime privind serviciile sociale de care pot beneficia

02.12.2012 – Semnarea Protocolului de colaborare cu echipa de fotbal feminin FC Carmen București, sub sloganul: “ Fair play în sport, Fair play în viață”.

03-04.12.2020 – activități din seria de evenimente transversale: postare articole pe site din ciclul de testimoniale, participare la emisiuni Radio – TV.

  • 27.11.2020 – Întâlnirea Grupului Tehnic de Lucru – Egalitate, drepturi și valori-, constituit, în parteneriat ANES – Ministerul Fondurilor Europene. Activitatea acestui Grup este orientată pe posibilitățile și modalitățile de accesare a diferitelor tipuri de finanțări existente (fonduri structurale, Comisia Europeană, Mecanismul Financiar Norvegian)

  • 07.12.2020 – organizarea unui Seminar online “Violența domestică în contextul pandemiei COVID 19 : Consecințe, Perspective, Soluții”, cu participarea tuturor instituțiilor cu atribuții relevante în domeniu.

– Diseminarea rezultatelor cercetării din cadrul proiectului Femeile în timpul și după coronavirus: Informare, Cercetare și Advocacy pentru Egalitate de Gen (proiect derulat de către Centrul Filia în parteneriat cu ANES),

  • 08.12.2020 – activități din seria de evenimente transversale: postare articole site ANES din ciclul de testimoniale, participare la emisiuni Radio – TV.

  • 09.12.2020 – Un răspuns concret împotriva violenței sexuale – Strategia guvernamentală pe termen lung privind prevenirea și combaterea violenței sexuale „SINERGIE” 2020-2030 – masă rotundă online – discuții privind măsurile cuprinse în cadrul proiectului de HG inițiat de către ANES – postare site/pagină Facebook.

  • 10.12.2020 – Lansarea unui mesaj comun/declarație comună de susținere a tuturor inițiativelor de implementarea a unor măsuri eficiente de prevenire și combatere a violentei împotriva femeilor prin acțiuni de conștientizare care sa atingă cat mai multe sfere sociale) – ANES si Ambasada Suediei la Bucuresti/ ANES și UNICEF, în scopul de a intensifica cooperarea între cele două entități și eforturile la nivel guvernamental și la nivelul societății civile pentru transmiterea unui mesaj unitar, coerent si eficient în sensul promovării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, mai ales în ceea ce privește combaterea flagelului violenței împotriva femeilor sub toate formele sale.

– Reuniune comună a Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie și a Comitetului de sprijin și monitorizare a proiectului POCU 465/4/4/128038 „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

#ANES #OVIAȚĂÎNSIGURANȚĂ #activism #egalitate