Încă din 1967, Premiile Internaționale pentru Alfabetizare UNESCO au recompensat excelența și inovația în domeniul alfabetizării. Au fost recunoscute peste 500 de proiecte și programe întreprinse de guverne, organizații neguvernamentale și persoane din întreaga lume. Prin aceste premii prestigioase, UNESCO încearcă să sprijine practicile eficiente de alfabetizare și încurajează promovarea unor societăți dinamice alfabetizate.

Apelul este deschis pentru două Premii Internaționale pentru Alfabetizare UNESCO:

– Premiul King Sejong (3 câștigători). Înființat în 1989, cu sprijinul Guvernului Republicii Coreea. Se acordă o atenție specială dezvoltării alfabetizării în limba maternă.

– Premiul Confucius (3 câștigători). Creat în 2005, cu sprijinul Guvernului Republicii Populare Chineze. Oferă o atenție specială alfabetizării funcționale, valorificând mediile tehnologice, în sprijinul adulților din zonele rurale și al tinerilor în afara școlii.

Anul acesta, proiectele și programele propuse sunt solicitate să reflecte tema „Învățare incluzivă la distanță și alfabetizare digitală”. Tema evidențiază practicile inovatoare pe care promotorii de alfabetizare le-au inițiat ca modalitate de a asigura continuitatea alfabetizării în timpul crizei COVID-19. De-a lungul pandemiei, învățarea la distanță a prezentat multe fețe și a fost susținută de soluții de înaltă și scăzută tehnologie, precum și de învățare hibridă care combina învățarea față în față.

Instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale și persoanele care promovează alfabetizarea prin proiecte și programe sunt invitate să consulte criteriile de selecție.

Candidaturile pot fi depuse prin intermediul platformei online până la data de 13 iunie 2021, exclusiv în limbile engleză sau franceză.

Ulterior, Comisia Națională a României pentru UNESCO va selecta cele mai bune idei, care vor trebui dezvoltate de către candidați, înainte de a fi trimise către UNESCO. Nominalizările vor fi evaluate de un juriu internațional independent, compus din cinci experți, pe baza criteriilor de selecție. Pe baza recomandărilor juriului internațional, Directorul – General UNESCO va selecta finaliștii care vor fi premiați cu ocazia Zilei Internaționale a Alfabetizării (8 septembrie).

Pentru mai multe detalii puteți contacta Comisa Națională a României pentru UNESCO la cnr@cnr-unesco.ro, dna Cristina Butescu, expert CNR UNESCO.