Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați derulează în prezent Campania națională de informare “NU EȘTI SINGURĂ ÎN LUPTA CU ABUZURILE!”, care are ca obiectiv promovarea liniei naționale 0800.500.333, destinate victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriu de sex și traficului de persoane, și a aplicației BRIGHT SKY, derulată în parteneriat cu: Fundația VODAFONE  România, Poliția Română, Asociația Necuvinte și Code for Romania.  În cadrul campaniei, cu sprijinul financiar acordat de Fundația VODAFONE  România, au fost tipărite 16.000 de exemplare de afișe. Până în prezent, au  fost distribuite 4364 de  afișe către instituțiile de la nivel local: 47 DGASPC , 41 Consilii Județene, 48 Inspectorate Școlare Județene , 26 secții de Poliție din București, 4 Inspectorate Județene de Politie (Giurgiu, Prahova, Ilfov, Dâmbovița), 47-AJOFM,  Guvernul României – 18 Ministere, instituții subordonate Ministerului Muncii și Protecției Sociale (ANPIS, ANOFM, Inspectia Muncii, Inspectoratul Teritorial de Munca București, CNPP, ANDPDCA), Agenția  Națională pentru Romi, participanții din ministere și instituții relevante la ședințele din cadrul vizitei de evaluare a delegației GREVIO în România. În același sens,  vor fi transmise afișe și către partenerii noștri din organizațiile neguvernamentale, și sunt în curs de distribuire (pregătite) 2790 afișe  pentru a fi transmise către: Ministerul Justiției (care  sprijină distribuirea la nivelul instanțelor – 245 instanțe), Casa Națională de Pensii (care sprijină distribuirea către casele județene și locale – 41 județene și 15 locale), 42 de Prefecturi, 41 Inspectorate Teritoriale de Muncă, Consilii Locale sectoare/Municipiul Bucuresti (7 Primării), 42 AJPIS – 42, unități administrativ teritoriale (prin Asociația Comunelor din România).

IMPORTANT!! Pentru victimele violenței domestice, chiar și cele mai mici gesturi sau cele mai simple acțiuni pot face diferența și pot contribui la îndepărtarea pericolelor care le afectează zilnic sănătatea fizică și mentală, sau chiar viața.

În acest context, ne bucurăm că aplicația BRIGHT SKY ROMÂNIA, destinată sprijinirii victimelor violenței domestice și creată de către Fundația VODAFONE, cu sprijinul partenerilor amintiți la început,  a împlinit, în luna mai 2021, un an de la lansarea sa.  Această aplicație funcționează  cu succes de mai multă vreme în multe state europene și cuprinde, printre altele, date deosebit de utile, referitoare la: tipurile de violență și modul în care pot fi recunoscute, descrieri ale stereotipurilor și miturilor ilustrate prin exemple și povești de viață, chestionar de autoevaluare cu privire la situația în care se află victima, situația tuturor serviciilor sociale de care victimele pot beneficia, posibilitatea de a ține un jurnal secret în care să fie stocate informații și dovezi  care să poată fi utilizate de către victimă.

Totodată, victimele violenței domestice sau orice alte persoane interesate, pot solicita informații sau sprijin din partea personalului specializat de la nivelul liniei naționale telefonice cu nr. unic 0800.500.333, destinată victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane. ANES asigură permanent, sprijin, consiliere și îndrumare prin intermediul liniei naționale telefonice cu nr. unic 0800.500.333, disponibilă, gratuită, cu asistență non-stop,  24h din 24, 7 zile din 7!

În cadrul unui apel aveți posibilitatea de a discuta deschis, cu sinceritate și în confidențialitate, împreună cu specialiștii noștri, despre situațiile de violență domestică și problemele cu care vă confruntați, și despre mijloacele prin care acestea pot fi depășite.

În primul semestru al anului 2021, la nr. unic 0800 500 333 au fost  primite 2084 de apeluri, iar în cursul lunii iulie, un număr record de 680 apeluri (depășind  precedentul lunii noiembrie 2016 cu 671 de apeluri înregistrate).

NU EZITAȚI să apelați linia națională telefonică cu nr. unic 0800.500.333 din cadrul ANES, oricând aveți nevoie de ajutor!