Un pas important pentru ANES și CNA, un salt uriaș, la nivel național, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.
În contextul colaborării dintre Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), doamna Luminița Popescu, Secretar de Stat al ANES, a solicitat Consiliului sprijinul necesar pentru demararea unei campanii de interes public privind promovarea liniei naționale telefonice gratuite cu nr. unic 0800 500 333 și, respectiv, emiterea unei recomandări către posturile de televiziune privind difuzarea unui spot TV.
În cadrul ședinței publice a Consiliul Național al Audiovizualului, care a avut loc astăzi,14 iulie 2020, membrii Consiliului au hotărât, în unanimitate, emiterea unei recomandări către toate posturile de televiziune privind difuzarea, pe o perioadă de 6 luni, a unui mesaj de interes public,ilustrat prin prezentarea unui spot TV care vizează promovarea liniei naționale telefonice gratuite destinate victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, care funcționează la nivelul ANES, cu program continuu, 24 h/24h, 7 zile din 7 cu nr. unic 0800 500 333.
Anterior, ANES a realizat spotul TV, în parteneriat cu Societatea Română de Televiziune și acesta a început să fie difuzat pe posturile naționale de televiziune din data de 18 iunie 2020, fiind înregistrată până în prezent o creștere de peste 65% a apelurilor primite.
Atât doamna Maria Monica Gubernat, Președinte al Consiliului Național al Audiovizualului, cât și membrii Consiliului, au apreciat, în mod deosebit, tema mesajului de interes public, ca fiind pe deplin ancorată în contextul actual, dar și calitatea spotului TV.
Necesitatea acestei acțiuni a fost salutată, mai ales, pe fondul traversării pandemiei COVID 19, fiind evidențiate studiile și date statistice de la nivel național, european și internațional care relevă tendințe în creștere în ceea ce privește numărul de abuzuri înregistrate împotriva femeilor generate de situațiile de violență domestică.
La acest Helpline, pot apela atât victimele violenței domestice, cât și potențialii martori sau alte persoane care au cunoștință despre acte de violență de acest gen și care au nevoie de sprijin, de informații și consiliere sau de asistență familială atât pentru victimă, cât și pentru minorii aflați în îngrijirea acesteia, prin intermediul serviciilor sociale specializate.
Pe această cale, ANES adresează încă o dată, cele mai calde mulțumiri, conducerii și tuturor membrilor CNA, pentru sprijinul acordat, implicarea activă, empatia și solidaritatea prin care au contribuit la abordarea eficientă a problematicii de interes general din domeniile egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirii și combaterii violenței domestice, și la construirea unei societăți mai bune pentru toate femeile aflate în dificultate.

Galerie Foto