La data de 15 martie  2021, a fost organizată Videoconferința informală a Consiliului sectorial Ocupare, Politică Socială, Sănătate şi Afacerile Consumatorului (EPSCO), cu participarea miniștrilor ocupării și politicilor sociale din statele membre ale Uniunii Europene.

Cea de-a patra sesiunea a videoconferinței a avut ca temă centrală „Egalitatea, nediscriminarea și diversitatea în UE” și, în cadrul acesteia, participarea României a fost asigurată de către doamna Secretar de stat, Luminița Popescu, în baza delegării primite din partea doamnei  Raluca Turcan, ministrul muncii și protecției sociale.

Intervenția doamnei secretar de stat, Luminița Popescu, s-a concentrat pe subiecte actuale precum:

  • necesitatea întreprinderii tuturor măsurilor în vederea combaterii discriminării şi promovării egalității și diversității pe toate palierele societății, în lumina dreptului la egalitate de șanse și nediscriminare, ca valori fundamentale ale UE (consacrate în tratate și în Carta drepturilor fundamentale  a UE),

  • în cuprinsul strategiilor naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei sunt definite principiile de bază care asigură egalitatea, nediscriminarea și diversitatea în accesarea beneficiilor și serviciilor sociale, astfel încât diferențele între membrii societății să fie respectate,

  • egalitatea de șanse și de acces pe piața forței de muncă acoperă aspectele de echitate în raport cu educația, competențele și învățarea pe tot parcursul vieții, inegalitatea și mobilitatea socială, dar și condițiile de trai.

  • în cadrul măsurilor de protecție socială trebuie avută în vedere și încurajarea integrării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminării, prin cooperarea cu ONG-uri, partenerii sociali și/sau alte entități interesate în vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru implementarea de proiecte destinate grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminării.

  • trebuie întărite eforturile în zona educației care pregătește tinerii care vor intra în viitor pe piața muncii, precum și în zona programelor de formare profesională. Aceste programe trebuie să îndrume tinerii de o manieră care să evite segregarea de gen și trebuie adaptate astfel încât să țină pasul cu modificările de pe piața muncii apărute în urma digitalizării, derularea constantă a unor campanii de creștere a conștientizării în acest sens fiind necesară și binevenită.

Concluziile sesiunii au evidențiat utilitatea politicii cuprinzătoare a UE pentru a construi o adevărată Uniune a Egalității  prin care se asigură punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, precum și realizarea Agendei ONU 2030 și a Obiectivelor de dezvoltare durabilă.

În încheiere, s-a subliniat că  este necesar să identificăm și să ne asumăm obiective realiste, dar ferme, fiind nevoie de promovarea continuă a unei perspective integrate în fiecare aspect al intervenției UE, precum și în politicile naționale.

Galerie Foto