CAUZA Z ÎMPOTRIVA BULGARIEI – Cauză urmărită penal pentru contact sexual cu un minor

DESCRIERE:

Cauza Z  împotriva Bulgariei vizează o plângere în temeiul articolelor 3 și 8 din cadrul Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, referitoare la ineficacitatea investigației și urmăririi penale, în urma acuzațiilor reclamantei minore că ar fi fost violată, dar și la pedepsirea necorespunzătoare a făptuitorului.

Art.3 și 8 (procedural):

  • Obligații pozitive;

  • Cauză urmărită penal pentru contact sexual cu o persoană sub paisprezece ani în ciuda cererii reclamantei și a recomandării inițiale a procurorului inițial sesizat de a fi judecată ca viol;

  • Eșecul procurorului de a cerceta dacă acțiunile reclamantei și contextul general au sugerat o lipsă a consimțământului din partea ei și dacă astfel acțiunile făptașului pot fi calificate drept viol;

  • Cauză care cere investigație și examinarea posibilității de a aduce acuzații de viol;

  • Eșecul de a se angaja în orice examinare relevantă a probelor care dovedesc lipsa consimțământului;

  • Circumstanțele cauzei care nu au fost analizate dintr-un punct de vedere orientat spre copil;

  • Importanță redusă acordată vulnerabilității speciale a reclamantei în calitate de persoană foarte tânără și factorilor psihologici speciali implicați în cauzele referitoare la viol.

CAUZA-Z-IMPOTRIVA-BULGARIEI

CAUZA Y ÎMPOTRIVA SLOVENIEI

Descriere:

Abuz sexual, reclamantă minoră la data faptelor. 

„Art. 3 (partea procedurală) , încălcare, ca urmare a întârzierilor foarte mari în anchetă. O durată de mai mult de 7 ani între introducerea plângerii pentru abuz sexual și pronunțarea unei hotărâri în primă instanță nu poate fi considerată ca îndeplinind condițiile unei anchete într-un termen rezonabil. 

Art. 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie), încălcare, ca urmare a lipsei protejării integrității personale a reclamantei în timpul anchetei penale. În special: 

  • autoritățile ar fi trebuit să îl împiedice pe pretinsul agresor să folosească remarci jignitoare și umilitoare în timpul interogării reclamantei. Dreptul acuzatului de a contrazice declarațiile victimei nu poate fi folosit pentru a intimida;

  • având în vedere caracterul sensibil al cauzei și vârsta mică a reclamantei la data faptelor, cauza ar fi necesitat o abordare mai sensibilă din partea autorităților pentru a evita revictimizarea reclamantei.”    

CAUZA Y ÎMPOTRIVA SLOVENIEI

CAUZA A ȘI B ÎMPOTRIVA CROAȚIEI

Descriere:
Pretinsă violență sexuală asupra unui minor din partea tatălui.

Art. 3 (obligații procedurale) și și art. 8 (dreptul la respectarea vieții private) – autoritățile au făcut tot ce era așteptat, în mod rezonabil, din partea lor, pentru a proteja drepturile reclamantei minore și au acționat în interesul acesteia.

CAUZA A ȘI B ÎMPOTRIVA CROAȚIEI