KURT c. AUSTRIEI, cauza nr. 62903/15

DESCRIERE:Violență domestică

Articolul 2 (material), obligații pozitive :
• măsuri de protecție adecvate în absența unui pericol detectabil și imediat de ucidere a unui copil de către tatăl acuzat de violență domestică și căruia i-a fost interzis accesul în locuință
• Evaluarea naturii și nivelului pericolului, parte integrală din obligația pozitivă Osman de a lua măsuri operaționale de prevenție
• Cerința unei evaluări independente, proactive și ample a realității și iminenței riscului, luând în considerare contextul deosebit al violenței în familie
• Măsuri operaționale adecvate și proporționale cu nivelul de risc evaluat
• Răspunsul autorităților interne ce dovedește o diligență specială și respect pentru cerințele mai sus enumerate

KURT c. AUSTRIEI, cauza nr. 62903/15

CAUZA Y ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA BULGARIEI, cauza nr. 9077/18

DESCRIERE:Violență domestică

Articolul 2 (aspect material), obligații pozitive:
• Eșecul autorităților de a proteja viața unei femei ucise de soțul ei, în pofida nenumăratelor ei plângeri desfășurate pe o perioadă de 9 luni, legate de violența domestică
• Măsuri preventive inadecvate, eșecul de a răspunde prompt și de a desfășura o evaluare a riscului la fiecare plângere în parte.
Articolul 14 (+articolul 2):
• Lipsa unei dovezi că eșecul de a proteja viața s-a datorat unei discriminări pe bază de gen în general sau în circumstanțele unui caz specific.

CAUZA Y ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA BULGARIEI, cauza nr. 9077/18

CAUZA OPUZ ÎMPOTRIVA TURCIEI, cauza nr. 33401/02

DESCRIERE:Violență domestică

Articolul 2 (aspect material), obligații pozitive:
• Eșecul autorităților de a proteja viața mamei reclamantei, în ciuda informațiilor și plângerilor depuse de reclamantă și mama ei,
• Obligația autorităților de a continua procedurile din oficiu, în ciuda retragerii plângerilor penale ale victimei,
• Articolul 2 (aspect procedural), lipsa unei anchete efective având în vedere că procedura a durat peste 6 ani.

Articolul 3 (aspect material):
• Pasivitatea autorităților și lipsa măsurilor eficiente de protecție a reclamantei împotriva abuzurilor din partea soțului și riscului de repetare.

Articolul 14 coroborat cu articolele 2 și 3:
• Pasivitate judiciară generală și discriminatorie care afectează, în principal femeile;
• Discriminare de gen.

CAUZA OPUZ ÎMPOTRIVA TURCIEI, cauza nr. 33401/02

Cauza A împotriva Croației

DESCRIERE:

Articolul 8 (respectarea vieții private și de familie):
• Lipsa punerii în executare a diferitelor măsuri dispuse de instanțele naționale, în vederea protejării reclamantei și tratamentul psihiatric al soțului, pentru problemele care constituiau cauza violenței.

Cauza A împotriva Croației

Cauza J.I împotriva Croației

DESCRIERE:

Articolul 3 (procedural):
• Eșecul de a ancheta presupusele amenințări cu moartea îndreptate împotriva victimei vulnerabile a violului de către agresorul și totodată tatăl ei, cu încălcarea dreptului intern.
• Victimă extrem de vulnerabilă: femeie, de origine romă, victimă anterioară a abuzului sexual din partea celui care o amenința.

Cauza J.I împotriva Croației

CAUZA TKHELIDZE ÎMPOTRIVA GEORGIEI

DESCRIERE:

Violență domestică soldată cu decesul victimei.

Art 2 (obligații pozitive) și ar. 14 (interzicerea discriminării) – Eșecul autorităților de a lua măsuri pentru a proteja și preveni uciderea victimei violenței domestice, pe fondul eșecului sistemic și a discriminării de gen. 

Art. 2 (obligații procedurale) – Lipsa unei anchete efective cu privire la inacțiunea autorităților, în ciuda legislației existente, ce prevedea măsuri care ar fi putut fi luate în cauzele de violență domestică.

CAUZA TKHELIDZE ÎMPOTRIVA GEORGIEI