CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI ASISTENŢĂ JURIDICĂ PENTRU CETĂŢENI

ca mecanism de implementare a proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, (cod proiect: SIPOCA377/cod MySMIS: 111830), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014–2020, alături de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş-Bolyai”  din Cluj-Napoca şi Universitatea din Bucureşti, parteneriat coordonat de Tansparency International Romania – Asociaţia Română pentru Transparenţă (beneficiar).

Activitatea Centrului vizează interacţiunea cu două categorii de grup ţintă:

 • JURIȘTII (magistrați, avocați, consilieri juridici, notari, executori judecătorești, mediatori etc) și FUNCȚIONARII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (personal din instituții publice descentralizate sau deconcentrate: consilieri juridici angajați ai unitaților administrativ-teritoriale, ai direcțiilor locale de impozite si taxe, ai instituţiilor deconcentrate ce lucreaza direct cu cetațenii), care se pot adresa experţilor Centrului pentru :

 • sesizării/denunțării unor disfuncționalități ale sistemelor de administrație și justiție, în vederea identificării unor alternative eficiente;

 • consultarea experților pe documentare și asistență juridică în privința soluționării unor dificultăți privind accesul la justiție și administrație sau privind alte situații litigioase;

 • sesizări cu privire la posibile dificultăți în interpretarea sau aplicarea legislației incidente în anumite cauze;

 • îmbunătățirii abilităților de comunicare și lucru cu persoanele vulnerabile, victime ale disfuncționalității sistemelor de administrație și justiție;

 •  acces la materialele de documentare elaborate de cercetătorii centrului sau disponibile în cadrul centrului;

 • acces la bazele de date în domenii de interes juridic;

 • informare și acces la literatura de specialitate juridică, inclusiv străină.

 • CETĂȚENII, persoane vulnerabile, victime ale disfuncționalităților sistemului administrației și justiției, care se pot adresa Centrului pentru:

 • audiențe pentru asigurarea de consiliere de specialitate în vederea informării și îndrumării acestora către instituțiile publice competente sau către avocații experți, ce oferă asistență de specialitate;

 • elaborare de răspunsuri scrise la cererile de informare și asistență primite la Centru;

 • asigurare de formulare pretipizate și modele de cereri și petiții;

 • acces la documentele de informare elaborate în cadrul Centrului.

Galerie Foto

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333