În concordanță cu prevederile art. 24 din Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, printr-un proiect POSDRU derulat de ANES, a fost deschis, în municipiul București, un centru de criză pentru primirea victimelor violenței în familie, cu program 24 h din 24 h, permanența fiind asigurată de asistenți sociali.

 Funcționalitatea acestui centru este asigurată la nivel de model de bună-practică în premieră la nivel național, în baza unui parteneriat tripartit între administrația publică centrală, administrația locală și o organizație neguvernamentală cu activitate în domeniul violenței domestice.

Specificul centrului este de a răspunde situațiilor urgente în care preluarea victimei este primordială, din acest motiv perioada de găzduire este de scurtă durată.

Pe durata găzduirii, centrul asigură securitatea și siguranța victimelor violenței domestice. Adresa centrului este secretă, atât angajaţii centrului, cât şi ceilalţi specialişti care intră în contact cu victimele având obligaţia de păstrare a confidenţialităţii cu privire la adresa centrului şi la datele de identificare ale victimelor şi copiilor acestora.

Serviciile sunt acordate victimelor violenței în familie care se află pe raza municipiului București.

Capacitatea centrului este de 16 locuri (8 adulți și 8 copii) iar serviciile oferite sunt: găzduire pe perioada determinată, hrană, produse de igienă, consiliere și îndrumare socială, consultații medicale – medic de medicina generală și consiliere psihologică.

Serviciile de consiliere juridică, pregătire dosar și asistare în instanță în vederea obținerii ordinului de protecție, consiliere vocațională și suportarea cheltuielilor legate de recalificare/reconversie profesională (în funcție de disponibilitățile financiare și de costurile cursurilor), psihoterapie și consiliere psihologică sunt oferite în cadrul Centrului de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie al organizației neguvernamentale.

În funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar, centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie colaborează în soluționarea cazului de violență domestică cu instituții, autorități și organisme cu competențe în domeniu (poliție, serviciile specializate de asistență socială, care funcționează în subordinea autorităților locale, serviciul de medicină legală, unitate sanitară și/sau organizaţii neguvernamentale).

Numărul unic național de urgență pentru victimele violenței în familie: 0800 500 333.

Datele de contact ale Centrului de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie sunt:

  • Telefon mobil: 0738 752 295

  • Telefon fix: 0371 471 194

  • Fax: 0372 878 008

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333