Cu privire la opiniile exprimate de către domnul Sorin Lavric, unul dintre liderii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei şi Bărbați (ANES), în calitatea sa de instituție guvernamentală cu rol integrator în promovarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în toate domeniile de activitate și sferele vieții publice, precizează următoarele:

Considerăm că nu pot fi acceptate sub nicio formă expresii sau formule jignitoare care aduc atingere în mod direct imaginii, demnității femeilor și drepturilor lor fundamentale, aceste manifestări reprezentând încălcări grave ale drepturilor omului, generatoare de discriminare.

Acest tip de comportament produce o perpetuare a unor stereotipuri și prejudecăți, care nu trebuie să se mai regăsescă într-o societate modernă, democratică și progresistă, iar toxicitatea mesajelor promovate nu are nicio legătură cu actul de cultură și cu misiunea nobilă și încărcată de responsabilitate pe care o au scriitorii, în calitatea lor de vectori ai schimbării societății în bine.

Astfel de raționamente nu trebuie sub nicio formă tolerate în  spațiul public, acestea fiind de natură să aducă prejudicii grave condiției femeilor din Romania și să contribuie la escaladarea unui comportament profund antisocial și nedorit în societatea românească, care a aderat de multă vreme  la  respectarea  valorilor, principiilor și libertăților fundamentale din sfera globală a  drepturilor omului, consfințite în numeroase convenții și tratate europene și internaționale, și la care țara noastră este parte.