Comunicat privind participarea doamnei Grațiela Drăghici, secretar de stat al ANES la Conferința „EDUCAȚIA FĂRĂ DISCRIMINARE – SOLUȚIA DURABILĂ PENTRU EGALITATE DE ŞANSE ŞI DE GEN ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ”, Palatul Parlamentului,  8 mai 2018

Astăzi, cu ocazia zilei de 8 Mai – Ziua Națională a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați ANES, în calitate de partener, împreună cu Comisiile reunite pentru egalitate de șanse din Parlamentul României a organizat și a participat la Conferința ”EDUCAȚIA FĂRĂ DISCRIMINARE – SOLUȚIA DURABILĂ PENTRU EGALITATE  DE ŞANSE ŞI DE GEN ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ” organizată la Parlamentul României, la sala Drepturile Omului.

La eveniment au participat membrii celor două comisii parlamentare de specialitate, reprezentanți ANES, parlamentari, reprezentanți ai administrației publice centrale, reprezentanți ai Ministerul Educației Naționale, directorul Biroului Regional al OIF pentru Europa Centrală și de Est – doamna Rennie Yotova, precum și ai organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu.

În deschiderea conferinței, secretarul de stat a prezentat politicile publice promovate și dezvoltate de către ANES, integrator al administrației publice centrale pentru cele două domenii de referință: egalitatea de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice.

De asemenea, din perspectiva promovării educației fără discriminare de gen a enunțat stadiul transpunerii obiectivelor specifice din Programul de Guvernare, respectiv includerea perspectivei de gen și a noțiunii de violență de gen în curriculă și programele școlare și revizuirea conținutului manualelor din această perspectivă.

În sensul realizării acestor obiective a fost amintit faptul că, la nivelul ANES, a fost creat un grup de lucru împreună cu Ministerul Educației Naționale și cu participarea organizațiilor neguvernamentale.

De asemenea, au fost evidențiate reglementările legislative în domeniu prevăzute în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și, în egală măsură, s-a subliniat faptul că reglementările din legislația națională sunt în deplin acord cu documentele programatice internaționale relevante, respectiv, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) și Convenția de la Istanbul.

În același context, a fost reiterată importanță majoră a aderării României la Campania HeforShe (UN Women) în urmă cu trei ani cu ocazia celebrării pentru prima oară a zilei naționale a egalității de șanse (8 mai 2015) fiind reflectate aprecierile pozitive la nivelul ONU în legătura cu evoluția angajamentelor asumate de către țara noastră în cadrul Campaniei.

O dimensiune constantă a preocupărilor ANES  în sfera educației o constituie implementarea parteneriatelor și proiectelor, în acest sens fiind de actualitate implementarea proiectul “Justice has no gender„ în cadrul apelului lansat de către DG Justice precum și continuarea parteneriatului cu Ministerul Tineretului și Sportului prin care se organizează sesiuni tematice de informare, cu privire la drepturile tinerilor privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, precum şi de sensibilizare a tinerei generații, în privința Campaniei HeForShe – UN Women.

GALERIE FOTO