Working together for a green,competitive and inclusive Europe

”Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021”

Astăzi, ANES a organizat Conferința de lansare a proiectului predefinit “SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA CONVENȚIEI DE LA ISTANBUL ÎN ROMÂNIA”, proiect inițiat în cadrul Programului Justiție, finanțat de Regatul Norvegiei prin intermediul MFN, pentru perioada 2014 -2021.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice centrale și locale relevante pentru domeniu, respectiv Ministerul Justiției – operator de program, Inspectoratul General al Poliției Române, Institutul Național de Medicină Legală “Mina Minovici”, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consilii Locale și Consilii Județene.

Violența împotriva femeilor este un fenomen structural și global care și nu are bariere sociale, economice sau naționale, reprezentând una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor femeii. Prin urmare, este de datoria fiecărui stat, guvern și a autorităților publice centrale și locale să asigure condiții esențiale pentru exercitarea deplină a drepturilor fundamentale ale femeilor.

Guvernul României își exprimă angajamentul său ferm, privind crearea unui sistem de intervenție integrat cu acțiuni foarte bine coordonate în scopul combaterii violenței împotriva femeilor, și, care, în același timp, să implice în mod activ toți factorii responsabili.

Este o premieră pentru România, ca un Program de Guvernare să aloce un capitol distinct perspectivei de gen, subliniind importanța și poziția prioritară acordată domeniului, de către prima femeie premier în istoria României.

Astfel, o etapă determinantă de progres a României a fost marcată prin ratificarea Convenției de la Istanbul, prin Legea nr. 30/2016, aceasta fiind recunoscută, în mod unanim, ca fiind cel mai important instrument de cooperare juridică internațională în ceea privește prevenirea și combaterea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor prin adoptarea unei game largi de măsuri pentru a stopa acest flagel.

Din perspectiva prevederilor art. 5 lit. b) din Convenția CEDAW și art. 25 din Convenția de la Istanbul, violența sexuală rămâne o prioritate constantă a Guvernului nostru prin intermediul ANES.

ANES a propus schimbarea paradigmei violenței sexuale în sensul abordării integrate prin furnizarea de examinări medicale și medico-legale, asistență post-traumatică și consiliere a victimelor violenței sexuale și prin înființarea de centre integrate cu personal medical specializat în managementul cazurilor de violenta sexuală.

În conformitate cu abordarea descrisă mai sus, proiectul predefinit ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” va acoperi o parte din zona de interes pentru a realiza punerea în aplicare a prevederilor Convenției Istanbul și pentru a furniza rezultatele așteptate.

Proiectul are în vedere atingerea mai multor obiective, pilonii principali vizează dezvoltarea unei rețele de 10 centre de criză pentru situațiile de viol și 8 centre de criză de consiliere pentru agresori.

Proiectul predefinit lansat astăzi va viza de asemenea:

  1. Realizarea unei evaluări a cadrului instituțional național în domeniul violenței domestice și violenței împotriva femeilor prin efectuarea unui studiu la nivel național privind prevalența diferitelor forme de violență împotriva femeilor, inclusiv violența sexuală;

  2. Îmbunătățirea metodelor de intervenție interinstituțională la nivelul sistemului judiciar, inclusiv la nivelul organelor de aplicarea a legii, prin organizarea mai multor sesiuni de instruire multidisciplinare pentru judecători, procurori, ofițeri de poliție și specialiști în medicina legală cu privire la elementele-cheie pentru o abordare relevantă a cazurilor de violență în familie și violența împotriva femeilor în același timp;

  3. Sprijinirea serviciilor sociale specializate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a violenței de gen având ca obiectiv cartografierea serviciilor de asistență pentru victimele violenței domestice și violenței împotriva femeilor, precum și a celor pentru agresori, la nivel regional/județean în România;

  4. Organizarea de campanii naționale atât în rândul tinerilor cât și vizând întreaga populație a țării, pentru prevenirea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor.

Proiectul lansat astăzi se dorește a fi o acțiune strategică menită să sprijine autoritățile publice centrale și locale din țara noastră să adopte o abordare coordonată în tratarea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul. Orientat către reducerea violenței în familie și violenței împotriva femeilor, proiectul ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” va contribui la realizarea primului obiectiv al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, respectiv la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European.

Proiectul este menit să asigure facilitarea schimbului de experiență și bune practici cu sprijinul partenerilor de proiect relevanți din Norvegia: Secretariatul Sheltermovement și Spitalul Universitar Sf. Olavs – Departamentul Brøset – Centrul pentru Educație și Cercetării în Medicină Legală și Psihiatrie, organizații ce au experiență dovedită în domeniul violenței în familie și a violenței împotriva femeilor pe domeniile de interes, respectiv consilierea agresorilor și servicii oferite victimelor, contribuind astfel la realizarea celui de al doilea obiectiv al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, și anume consolidarea relațiilor bilaterale dintre Norvegia și România.

Parteneri în proiect

Krisesenter Sekretariate            St.Olavs Hospital

Linkuri utile

Ambasada Regatului Norvegiei in România
Operatorul de program
Finanțări MFN

Finanțări SSE                 

GALERIE FOTO