În contextul exercitarii Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de către România, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), în cooperare cu Ministerul Justiției și Securității Publice din Regatul Norvegiei, organizează, în perioada 4-6 iunie, la București, Conferința internațională la nivel înalt: „Europa fără violență împotriva femeilor și fetelor – Perspective ale Convenției de la Istanbul: Un nou orizont – Schimbarea paradigmei pentru toți factorii de decizie”.

Evenimentul aduce laolaltă parlamentari și factori de decizie, experți în domeniu și reprezentanți ai societății civile și ai instituțiilor de profil din Franța, Bulgaria, Estonia, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Republica Cehă, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Spania și Finlanda, dar și din diverse alte instituții europene și internaționale, cu scopul clar de a determina o schimbare de paradigmă în ceea ce privește fenomenul violenței domestice, la diferite niveluri de intervenție.

Reuniunea de la București devine astfel o platformă de dialog pentru facilitarea schimbului de experiență, bune practici, know-how și networking între participanți, oferind acestora, pe lângă o perspectivă reală asupra politicilor integrate, modelelor și abordărilor eficiente, și posibilitatea dezvoltării competențelor și capacității specialiștilor în domeniul violenței domestice.

Pe parcursul celor trei zile, cei prezenți vor căuta noi soluții pentru eradicarea acestui fenomen global, care nu are limite sociale, economice sau naționale, în contextul în care, deși violența de gen reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului, aceasta rămâne, în mare parte, nesancționată. Pe de o parte pentru că legislația este, adesea, insuficient aplicată, iar pe de alta pentru că serviciile pentru victime rămân limitate sau finanțate necorespunzător.

Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi, a ținut să sublinieze importanța pe care România a acordat-o egalității de gen și violenței domestice atât în perioada exercitării Președinției române a Consiliului UE, cât și de-a lungul timpului.

“În ultimii 3 ani, România a întreprins o reformă ambițioasă și cuprinzătoare a legislației privind violența domestică și a adoptat, în mod constant, măsuri pentru a ratifica și pregăti implementarea Convenției de la Istanbul. Suntem bucuroși să împărtășim cu dumneavoastra progresele înregistrate de tara noastra în acest domeniu. Avem convingerea că ne aflăm pe drumul cel bun, dar suntem pe deplin conștienți că mai avem foarte multe de făcut. Este important pentru orizontul nostru, ca țară, să privim către modelele de succes și să cunoaștem exemplele de bună practică din alte state și, mai ales, lecțiile învățate de acestea”, a declarat ministrul Marius Budăi.

Secretarul de stat al ANES, Gratiela Draghici, a reiterat faptul ca evenimentul de nivel înalt, organizat în contextul exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene – 2019 constituie un prilej pentru a transmite un mesaj de puternic angajament din partea țării noastre în ceea ce privește eforturile continue și determinarea de a preveni și combate fenomenul violenței domestice și al violenței bazate pe gen.

„În acest context, trebuie să menționez faptul că Președinția României a Consiliului UE este cel mai important examen de maturitate pentru Guvernul României, ca stat membru cu drepturi depline al UE și, prin urmare, apreciez că progresul în direcția egalității de gen și combaterea violenței domestice trebuie tratat ca o prioritate pe agenda Președinției Române, în toate politicile și activitățile UE, deoarece aceste subiecte sunt o problemă nu numai pentru România, ci și la nivel internațional.

Motto-ul ales în exercitarea mandatului Președinției la Consiliul Uniunii Europene: „Coeziunea – Valoarea comună europeană!” reprezintă un mesaj de substanță pentru întreaga Europă, pentru promovarea și susținerea tuturor valorilor și principiilor recunoscute ca valori comune ale democrației sociale, principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, precum și promovarea și combaterea violenței domestice înscriindu-se în linia priorităților asumate de Guvernul României”, a declarat secretarul de stat Gratiela Draghici.

România este cel de-al 14-lea stat care a ratificat Convenția de la Istanbul, prin Legea nr. 30/2016, iar armonizarea legislației interne cu prevederile Convenției a fost realizată prin adoptarea a două legi importante: Legea nr. 178/2018, care se referă la perspectiva de gen, și Legea nr. 174/2018, care se referă la prevenirea și combaterea violenței domestice.

Pe perioada exercitării mandatului României la Președinția Consiliului UE, România și-a asumat trei priorități majore în domeniul combaterii violenței domestice:

  • Prevenirea și combaterea violenței domestice și măsuri de protecție de urgență pentru protejarea și sprijinirea victimelor;

  • Creșterea independenței economice a femeilor, prin reducerea discriminării de gen în afaceri și a diferenței participării pe piața muncii, din perspectiva egalității de gen;

  • Combaterea diferențelor de remunerare între femei și bărbați (cu accent deosebit pe inițiativa Comisiei privind Planul de acțiune 2017-2019 privind combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați).

Conferința de la București are loc în contextul cooperării bilaterale dintre Ministerul Justiției și Securității Publice din Regatul Norvegiei și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați din România, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian – Granturile SEE, în colaborare cu Comisia pentru Cetățenie și Egalitate de Gen din Portugalia.

GALERIE FOTO