COMUNICAT

 

Privind organizarea Conferinței internaționale în cadrul proiectului predefinit

”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”

27 Aprilie 2021, București

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a organizat în data de 27 aprilie 2021, Conferința internațională a proiectul predefinit ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului ”Justiție”, gestionat de către Ministerul de Justiție din România în calitate de Operator de Program.

Evenimentul, organizat în format hibrid, s-a bucurat de prezența reprezentanților instituțiilor cu activitate relevantă în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, (ANES, MMPS, MAI, IGPR, INML, PMB, DGASMB ș.a.) în sala de conferințe a hotelului Capitol din București (conform Hotărârii CNSU nr.22/08.04.2021).

Conferința a beneficiat de o largă participare națională și internațională, prin intermediul platformei on-line, fiind prezenți la eveniment experți din domeniului prevenirii și combaterii violenței domestice, reprezentanți ai Consiliului Europei, ai Ministerului Norvegian de Justiție și membri ai rețelei internaționale SYNERGY pentru combaterea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor, European Women’s Lobby, reprezentanți ai partenerilor de proiect din Norvegia, respectiv Spitalul Universitar “St. Olav”- Departamentul Brøset – Centrul de Cercetare și Educație în Psihiatrie Legală și The Secretariat of Shelter Moovment.

De asemenea, au participat la eveniment reprezentanți ai instituțiilor publice centrale și locale, cu activitate relevantă pentru susținerea atingerii obiectivelor vizate de proiect, specialiști din cadrul instituțiilor implicate în procesul de prevenire și combatere a violenței domestice la nivel național: Consilii Județene, Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Spitale Județene de Urgență, Servicii Județene de Medicină Legală, organizații neguvernamentale.

Conferința a vizat diseminarea rezultatelor Studiului național privind prevalența diferitelor forme de violență împotriva femeilor, realizat în cadrul proiectului ca parte a obiectivului ce urmărește evaluarea cadrului național în domeniul violenței domestice și a violenței împotriva femeilor. Activitatea de realizarea a unei cercetări sociologice naționale atât cantitative cât și calitative, cu scopul de a înregistra percepția populației asupra fenomenului de violență domestică și violență împotriva femeilor a fost derulată de către CC SAS, institut cu vastă experiență în domeniul cercetării sociale în România, în prima parte a acestui an.

Pe parcursul derulării evenimentului, au fost discutate măsurile ce vin în sprijinul implementării la nivel național a prevederilor Convenției de la Istanbul cu accent pe  schimbul de bune practici pentru elaborarea de politici publice adecvate, crearea de servicii sociale integrate pentru victimele violenței domestice, formarea și implicarea diferitelor categorii de profesioniști, precum și organizarea de campanii naționale  de informare și sensibilizare cu privire la efectele negative ale perpetuării în societate a fenomenului violenței domestice.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Disclaimer: Proiect finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene. Valoarea grantului acordat proiectului este 2.500.000 de euro. Obiectivul proiectului este sprijinirea autoritățile române în adoptarea unei abordări coordonate pentru tratarea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, vizând reducerea violenței în familie și a violenței împotriva femeilor prin facilitarea schimbului de bune practici cu instituții norvegiene relevante, cu experiență în domeniul violenței în familie și a violenței împotriva femeilor.

Galerie Foto