În perioada 25-26 septembrie 2020, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în parteneriat cu Asociația Română de Maternologie și  Asociația Franco-Română Bebebienvenu, au organizat Conferința Internațională Sănătatea perinatală – o abordare psiho-socio-medicală.

Evenimentul și-a propus să reunească specialiști din țară și din străinătate, implicați în domeniul îngrijirii sarcinii, nașterii și perioadei postnatale, dar și personalități din alte domenii, care au adus o perspectivă  diferită.  Prin prezența reprezentanților Administrației Prezidențiale și Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, s-a demonstrat  că politicile publice pentru sănătatea reproducerii reprezintă o prioritate actuală stringentă. Institutele și Asociațiile internaționale contactate și-au arătat interesul pentru plasarea acestui domeniu al medicinei într-o pluri-perspectivă care deschide spații de cercetare novatoare.

Pe parcursul conferinței, au susținut intervenții specialiști de la International Society for Pre- and Perinatal Psychology and Medicine, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, Societatea de Pediatrie, filiala București, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București.

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați s-a alaturat conferinței, ca un prim pas al unui parteneriat mai amplu privind  protejarea dreptului la sănătate al fetelor și femeilor,  promovarea politicilor privind natalitatea, atât la minore, cât și la femei adulte, susținerea problematicii femeilor și a egalității de gen în general.

În privința tematicii dezbătute, este esențial pentru ANES să aducă în atenția tuturor factorilor de decizie nevoia creșterii gradului de informare cu privire la sănătatea sexuală și reproductivă, atât a femeilor, cât și a bărbaților, prin organizarea unor campanii de informare privind importanța educației pentru sănătatea reproducerii, din perspectiva prevenirii și combaterii abuzurilor sexuale și a respectării drepturilor la nediscriminare și  identitate.

Obiectivul principal al conferinței l-a reprezentat, pe lângă abordarea complexă, colaborarea  interdisciplinară și construirea unei rețele adecvate și eficiente, în cadrul echipelor care se ocupă de îngrijirea mamei și copilului. Abordarea multiplă, a permis cooptarea unor specialiști relevanți, care, pe  lângă perspectiva medicală, să surprindă și aspecte care țin de contextualizarea psiho socială a fenomenului medical  prezentat.

Astfel, tematica acestei conferinţe s-a înscris în Obiectivul operațional: Sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor și bărbaților, care se află în aria noastră de competenţă şi faţă de care s-au avut în vedere o serie de măsuri, printre care Campanii de informare privind importanța educației pentru sănătatea reproducerii din perspectiva prevenirii și combaterii abuzurilor sexuale și respectarea drepturilor la nediscriminare, inclusiv pentru fetele și femeile cu dizabilități și Campanii de informare și conștientizare privind importanța screening–ului prenatal, a cancerului de col uterin și a cancerului la sân.

Pentru a atinge obiectivele din Strategie, a fost înfiinţat un grup de lucru, care a a avut ca rezultat Hotărârea de Guvern pentru aprobarea STRATEGIEI NAȚIONALE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENȚEI SEXUALE “SINERGIE” 2020-2030, o strategie inovativă și integrată, vizând intervenția multidisciplinară. Ca urmare, obiectivele specifice se focusează pe:

1. Prevenire primară – acțiunile și mijloacele care vizează împiedicarea apariției manifestărilor de violență sexuală (în general prin intermediul acțiunilor educative și de informare a copiilor, fetelor/femeilor);

2. Prevenire secundară – măsuri menite să diminueze evoluția negativă/creșterea cazurilor de violență sexuală și să prevină recidiva (în general acțiuni de consiliere a copiilor, fetelor/femeilor)

3. Prevenire terțiară – măsurile ce au drept scop combaterea violenței domestice și limitarea fenomenului.

Galerie Foto