La data de 22 septembrie 2020 a fost organizată Conferința la nivel înalt privind Strategia pentru drepturile victimelor 2020-2025, adoptată de către Comisia Europeană.

Conferința a reunit înalți oficiali de la nivelul Comisiei Europene și Parlamentului European, miniștrii ai justiției din Germania, Portugalia și Slovenia, experți cu o îndelungată carieră în domeniu și aproximativ 150 de participanți, prilejuind și lansarea Platformei pentru drepturile victimelor.

La acest eveniment, din partea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a participat doamna Monaliza Cîrstea, director al Direcției de Prevenire si Combatere a Violentei Domestice.

În cadrul alocuțiunii susținute în deschiderea conferinței, Comisarul pentru Justiție, domnul Didier Reynders, a subliniat faptul că, UE trebuie să asigure sprijinul, protecția și accesul nediscriminatoriu la justiție pentru toate categoriile de victime ale criminalității, oriunde s-ar afla acestea pe teritoriul UE, acesta fiind obiectivul noii Strategii pentru drepturile victimelor 2020-2025, care va putea fi atins în colaborare cu statele membre și cu societatea civilă.

În prezent, UE dispune de un set solid de norme pentru garantarea drepturilor victimelor. Cu toate acestea, de multe ori, victimele criminalității nu își pot exercita pe deplin drepturile conferite prin lege. Pentru ca această situație să se schimbe, trebuie mai întâi să existe o bună aplicare și respectare a normelor UE în practică.

De altfel, Comisia și-a exprimat angajamentul ferm de a pune în practică această strategie și urmează să formuleze și să prezinte, până în 2022, propuneri care să consolideze în continuare normele respective.

Strategia pentru drepturile victimelor 2020-2025 reprezintă o premieră absolută la nivel comunitar și stabilește o serie de acțiuni axate pe cinci priorități-cheie:

1.Comunicarea eficace cu victimele și asigurarea unui mediu sigur care să le permită acestora să raporteze infracțiunile

2.Îmbunătățirea sprijinului și a protecției acordate victimelor celor mai vulnerabile

3.Facilitarea accesului victimelor la despăgubiri

4.Consolidarea cooperării și a coordonării între actorii din domeniul drepturilor victimelor

5.Consolidarea dimensiunii internaționale a drepturilor victimelor

În cadrul conferinței au fost organizate două Secțiuni, din care una a fost dedicată “Împuternicirii victimelor criminalității – Sprijn și protecție pentru cele mai vulnerabile victime”, cu accent pe victimele infracțiunilor motivate de ură și ale terorismului, iar cealaltă “Muncii în echipă pentru drepturile victimelor“.

A fost remarcat faptul că, adeseori, victimele nu își cunosc drepturile sau se tem să raporteze infracțiunea pentru că le este frică de agresor sau de consecințe negative. În acest sens, Comisia va continua să monitorizeze punerea în aplicare a normelor relevante ale UE, inclusiv a dispozițiilor din Directiva privind drepturile victimelor(Directiva 2012/29/UE).

Printre cele mai vulnerabile victime ale criminalității se numără, în special: copiii, persoanele în vârstă, victimele violenței bazate pe gen, ale violenței domestice, ale infracțiunilor rasiste sau homofobe, victimele terorismului, precum și victimele cu dizabilități. Pentru a consolida în viitor protecția acestor categorii de victime va fi avută în vedere introducerea unor standarde minime privind protecția fizică a victimelor.

Totodată, statele membre ar trebui să înființeze servicii specializate de sprijinire a victimelor celor mai vulnerabile, cum ar fi adăposturi pentru copii și pentru familii sau locuințe sigure.

Un alt pol de interes din cuprinsul strategiei vizează accesul victimelor la despăgubiri, care este uneori dificil și în această direcție, Comisia va monitoriza și va evalua legislația UE în materie de despăgubiri, inclusiv în ceea ce privește despăgubirile acordate de stat, precum și Decizia-cadru privind recunoașterea reciprocă a sancțiunilor financiare.

Pentru a asigura o abordare orizontală a drepturilor victimelor la nivelul UE, Comisia a lansat, cu ocazia conferinței, o Platformă privind drepturile victimelor, care va reuni toți actorii relevanți. La nivel național, statele membre ar trebui să instituie strategii naționale privind drepturile victimelor. Comisia va desemna un coordonator pentru drepturile victimelor cu rolul de a asigura coerența și eficacitatea diferitelor acțiuni legate de politica privind drepturile victimelor.

Textul Strategiei pentru drepturile victimelor 2020-2025 poate fi consulat prin accesarea următorului link: https://ec.europa.eu/…/eu-strategy-victims-rights-2020…