Astăzi, la sediul ANES, a avut loc prima ședință a Grupului de lucru pentru standardizarea planurilor-cadru de acțiune privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, organizat la nivelul DSPPMES.

În cadrul întâlnirii conduse de doamna Secretar de Stat, Luminița Popescu, s-au discutat solicitările formulate și problemele semnalate de către reprezentanții instituțiilor și autorităților centrale și locale reprezentate în cadrul CONES și COJES, referitoare la modul de implementare a obligațiilor prevăzute le Legea nr.202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Discuțiile s-au concentrat asupra modelelor existente în practică la nivelul altor state europene, care au impus prin legislație crearea unor planuri de egalitate de șanse între femei și bărbați, în special a modelului spaniol, precum și a resurselor puse la dispoziție de către specialiștii din cadrul Institutului European pentru Egalitate de Gen (EIGE). Pe baza acestor modele, la nivelul grupului de lucru se va elabora un standard al planurilor privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, a căror preluare revine în sarcina tuturor instituțiilor și autorităților publice centrale și locale, conform prevederilor Legii nr.202/2002, republicată. Ulterior, planul standard va fi înaintat spre aprobare, prin ordin de ministru, la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

De asemenea, a fost discutată și necesitatea creării unor instrumente-suport necesare în îndeplinirea atribuțiilor experților în egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați sau a persoanelor desemnate cu atribuții în acest sens la nivelul structurilor administrației publice centrale și locale

Grupul de lucru va avea în vedere prezentarea unor modele standard, atât pentru politica internă privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru procedura de raportare a cazurilor de hărțuire la locul de muncă, ce trebuie elaborată la nivelul fiecărui angajator, conform prevederilor legii 202/2002, republicată, cât și crearea unei colecții de bune practici în ceea ce privește modul de implementare al egalităţii de șanse și de tratament între femei și bărbați la nivelul organizațiilor publice și private.

Galerie Foto