La data de 20.08.2020, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, a fost organizată consultarea publică privind Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) din cadrul viitoarei perioade de programare 2021-2027. La acest eveniment, din partea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a participat doamna Monaliza Cîrstea, director, Direcția Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice (membru titular desemnat în Grupul de lucru pentru elaborarea POIDS).

Prezentarea structurii POIDS fost realizată de către domnul Adrian Mariciuc, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, care a menționat că experiența și expertiza participanților pot contribui la îmbunătățirea acestui proiect de program operațional, dedicat îmbunătățirii calității vieții beneficiarilor săi. S-a subliniat faptul că acest program reprezintă o premieră pentru țara noastră, deoarece, nu are un corespondent în cadrul celor două perioade de programare anterioare, iar necesitatea finanțării unui astfel de program rezultă din datele statistice existente la nivelul țării noastre: 30% dintre locuitori (aproximativ 6 milioane de români) care se află acum în risc de sărăcie sau excluziune socială.

POIDS are o alocare totală de 3,4 miliarde euro, dintre care: 2,39 miliarde vor proveni din Fondul Social European (FSE+), 574 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 519 milioane de euro de la Bugetul de Stat și are o importantă componentă socială, cu mai multe obiective, cum ar fi: creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, creșterea calității serviciilor sociale, reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile, creșterea capacității sistemului național de asistență socială de a răspunde la nevoile populației vulnerabile, creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale comunității într-un mod participativ.

De asemenea, POIDS se adresează unei categorii extinse de grupuri vulnerabile: persoane din mediul rural, familii monoparentale, persoane fără locuință, familii cu o situație materială precară, migranți, persoane cu dizabilități, vârstnici, victime ale violenței domestice, etc.

Important! În cadrul Axei 7 a programului – Servicii sociale și de suport acordate grupurilor vulnerabile se regăsesc măsuri concrete privind prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane, care vizează creșterea capacitații serviciilor sociale privind asigurarea de adăpost și furnizarea de servicii integrate (47 de noi locuințe protejate și cel puțin 10.000 de victime beneficiare ale serviciilor de asistență). O altă direcție strategică de acțiune se referă la pregătirea specialiștilor care lucrează cu victimele violenței domestice.

O condiție esențială, pentru ca România să primească finanțarea destinată sprijinirii acestor persoane vulnerabile, este legată de îndeplinirea mai multor condiții favorizante, printre care crearea și dezvoltarea unui cadru strategic național de politică pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, precum și a unui cadru de politică strategic național pentru incluziune socială și reducerea sărăciei. O noutate specifică, pentru viitoarea programare rezidă în faptul că aceste condiții favorizante vor fi monitorizate pe tot parcursul programului, nerespectarea acestora putând genera, după caz, o serie de repercusiuni.

Galerie Foto