În perioada 26-28 octombrie 2020, s-au desfășurat, în format online, lucrările consultărilor la nivel înalt, organizate în cadrul activităților proiectului „INCLUZIUNE ȘI EGALITATE DE ȘANSE POST 2020 – Cadru strategic național de politică pentru incluziunea socială și egalitatea de șanse post 2020”, cod MySMIS 129157, cu scopul dezbaterii obiectivelor Strategiei privind egalitatea de gen post 2020. Evenimentele au fost organizate cu sprijinul beneficiarului, respectiv Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), precum și al partenerului, Școala Națională de Studii Politice și Administrative și au fost prezidate de către secretarul de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, doamna Luminița POPESCU.
În cadrul acestor dezbateri, în prima zi, 26 octombrie 2020, au participat factori de decizie, respectiv doamna Cristina Ionela IURIȘNIȚI, Deputat și Președinta Comisiei pentru egalitate de șanse, Camera Deputaților, doamna Daniela NICOLESCU, secretar de stat, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, domnul Călin Ioan BOTA, secretar de stat, Ministerul Fondurilor Europene, domnul Alin IGNAT, secretar de stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, domnul Tudor POLAK, secretar de stat, MMPS, domnul Dragoș Cosmin Lucian PREDA, secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,
domnul Col. Valeriu ROȘU, departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Ministerul Apărării Naționale și domnul Comisar-șef de poliție Vasile ARMAȘU, directorul Direcției de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Ministerul Afacerilor Interne.
În perioada 27-28 octombrie, lucrările au continuat cu participarea reprezentanților din administrația publică centrală, din mediul academic și societatea civilă, cu relevanță pentru domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și cel al prevenirii și combaterii violenței domestice, după cum urmează: doamna Elena MICHEU- Institutul Est- European pentru Sănătatea Reproducerii – Târgul Mureş, doamna Virginia OȚEL-Asociația Professional Women’s Network Romania, doamna Mihaela SĂSĂRMAN – Asociația Transcena, doamna Andreea RUSU- Centrul FILIA, doamna Irina SORESCU – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, doamna Laura ALBU – Romanian Women’ S Lobby, doamna Iris ALEXE – Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, doamna Cristina BADEA – UNICEF România, doamna Mihaela MURARU-MÂNDREA – Centrul pentru Umanism și Drepturile Omului din România, doamna Ana VOROVENCI – Asociația Națională a Femeilor din Mediul Rural, doamna Simona BOANCĂ – Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, doamna Ionela BALUȚĂ – Universitatea din București, Facultatea de Stiinte Politice, Centrul pentru Politicile Egalităţii de Şanse, doamna Ramona MIHĂILĂ, Universitatea Creștina Dimitrie Cantemir, doamna Madlen ȘERBAN – Uniunea Soroptimist International din Romania, doamna Irina SILE, Fundația Corona Iași, doamna Simona VOICESCU, Asociația NECUVINTE, doamna Monica TUDORACHE – Asociația A.R.T. Fusion, doamna Daniela MARINCAS- Asociatia Franco-Romana BebeBienvenu.
Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă dezvoltarea capacității administrative a Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați de a fundamenta pe dovezi politicile publice din aria de responsabilitate, respectiv dezvoltarea cadrului strategic național privind egalitatea de gen post 2020, conform cerințelor stabilite de Comisia Europeană, în vederea îndeplinirii condițiilor favorizante esențiale pregătirii documentelor aferente Cadrului financiar multianual al Uniunii Europene post 2020 și accesării FESI în perioada 2021-2027.
Consultările la nivel înalt cu factorii de decizie din mediul guvernamental, Parlament cât și cu decidenții din mediul non-guvernamental și cu mediul academic, au avut drept scop dezbaterea documentelor elaborate de către experții proiectului, respectiv Analiza diagnostic în domeniul egalității de gen în România, în perioada 2014 – 2019, Strategia Națională privind egalitatea de gen post 2020 și Planul de acțiuni privind egalitatea de gen post 2020.
În intervenția sa, secretarul de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, doamna Luminița POPESCU a punctat principalele rezultate înregistrate în cadrul proiectului, menționând, de asemenea, următoarele aspecte:
“ În viitorul cadru strategic, care vizează domeniile de competență ale Agenției pe care o conduc, proiectat pe o perioada de 6 ani (2021-2027) am avut în vedere măsuri și acțiuni care vor asigura implementarea efectivă a politicilor și legislației privind egalitatea de gen și prevenirea și combaterea violenței domestice. În abordarea inegalității dintre bărbați și femei la toate nivelurile, am prevăzut implementarea unor măsuri active și vizibile de integrare a perspectivei de gen în toate politicile și programele.
În actualul context marcat de provocări multiple generate de pandemia COVID 19, trebuie să devenim mai activi și mai mult implicați în promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, a luptei împotriva discriminării de orice fel și a combaterii tuturor formelor de violență domestică și de gen.
Provocările cu care vă confruntați dumneavoastră în raport cu principiile egalității de gen sunt diferite într-o anumită măsură, însă ele cuprind multe trăsături comune care sunt în general recunoscute ca valori sociale: egalitatea, nediscriminarea, non-stereotipurile, incluziunea, diversitatea și respectarea drepturilor omului.
Este responsabilitatea noastră comună, ca factori de decizie, să acționăm în favoarea unei societăți mai echitabile, nediscriminatorii și performante și vă asigur că vom acționa în acest demers alături de societatea civilă”.

Galerie Foto