Creșterea numărului de situații de violența domestică de la începutul anului 2020  reprezintă un semnal de alarmă asupra recrudescenței fenomenului violenței intra-familiale din țara noastră și asupra modului în care aceste fapte afectează în mod direct siguranța și de multe ori chiar viața femeilor și a celorlalți membri ai familiei.
Astfel, în ceea ce privește numărul cazurilor de violență domestică înregistrate și centralizate de către ANES în baza rapoartelor înaintate de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC), instituții aflate în subordinea consiliilor județene și ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București,  numărul de victime care au beneficiat de servicii sociale specializate în ultimii ani se prezintă astfel: 2017 – 13201 persoane, 2018 -13182 persoane, primul semestru al anului 2019 – 6.731 de persoane. Fapte penale sesizate: – 2017 -36.245, 2018- 38.445, 2019 (7 luni) – 23.830.
Ordine de protecție(OP) (cu valabilitate de până la 6 luni) emise – 2017- 2.894, 2018- 3.775, 2019 (7 luni) – 4.166. Infracțiuni de nerespectare a OP – 2017: 1.011; 2018: 1.424; 2019 (5 luni): 766.
Ordine de protecție provizorii (OPP) (cu valabilitate de 5 zile) emise:  2019 – 7986, un nr. de 2958 fiind transformate în ordine de protecție. Infracțiuni de nerespectare a OPP – 2019 (5 luni): 236.
La nivel guvernamental, a fost elaborat un pachet complex de acte normative prin care au fost transpuse prevederile Convenției de la Istanbul, însă, este nevoie ca femeile să fie foarte bine informate, să își cunoască drepturile și să solicite sprijin și ajutor din partea autorităților și a organizaților neguvernamentale, la toate nivelurile de intervenție (guvernamental, local, comunitate, societate civilă).
Deși, la nivelul societății sunt încă acceptate multe stereotipuri care încearcă să justifice comportamentele agresive prin prisma “vinovăției victimei”,  trebuie să știm că, în prezent, legea prevede că în nicio formă şi în nicio împrejurare, obiceiul, cultura, religia, tradiția şi onoarea nu pot fi considerate drept justificare pentru niciun tip de acte de violență domestică (art.4 alin(2) Legea 217/2003).
Acest demers de cunoaștere a prevederilor legale trebuie să fie susținut și întărit de mecanisme și măsuri adecvate care să asigure, nu numai aplicarea corectă a legii, dar, în special, prevenirea faptelor de violență domestică  și a  pierderii de vieți omenești.
În acest context, dramele produse pe fondul violenței domestice, care au culminat cu decesul victimelor, readuc în actualitate  necesitatea stringentă de a  reglementa cu celeritate un sistem de supraveghere a agresorilor prin aplicarea unor dispozitive electronice (brățări electronice), care să permită în timp real monitorizarea respectării ordinelor de protecție provizorii și a ordinelor de protecție.
ANES,  din perspectiva domeniului său specific de competență, susține adoptarea de către Parlamentul României, în regim de urgență, a unui proiect de Lege privind monitorizarea electronică a respectării ordinului de protecție provizoriu, ordinului de protecție și a ordinului european de protecție, care să descurajeze agresorii și să permită aplicarea acestor măsuri de protecție în deplină siguranță pentru victimă, copii acesteia sau alți membri ai familiei. Proiectul prevede înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică – SIME  și cuprinde monitorizarea electronică a agresorului, în cazurile de violență domestică, privind:
– aplicarea ordinului de protecție provizoriu (OPP) și ordinului de protecție (OP), potrivit Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
– aplicarea ordinului european de protecție, în cazul în care România este stat emitent, potrivit Legii nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție.
Dacă ești victima violenței domestice, cunoști o persoană abuzată sau ești martorul unei astfel de situații, apelează linia telefonică gratuită cu nr unic  0800.500.333 pusă la dispoziție de ANES, destinată victimelor violenței domestice, disponibilă la nivel național 24h/24h, 7 zile/7 zile, pentru a-ți cunoaște drepturile și pentru a primi îndrumare și sprijin.
Toate femeile au dreptul la o viață demnă, iar instituțiile și organizațiile neguvernamentale le pot veni în sprijin și le pot ajuta să depășească situația de criză, acestea trebuie doar să aibă încredere și curaj.
Sună la 112 dacă viața unei persoane este pusă în pericol şi semnalează actele de violență domestică al căror martor ești! Nu contează dacă victima îți este cunoscută, apropiat, vecin sau este pentru prima oară când ai văzut-o!
ALEGE VIAȚA! Să spunem STOP deceselor generate de violența domestică!
Există acum resurse disponibile pentru depășirea situației de criză, respectiv  servicii integrate: adăposturi, consiliere psihologică, consiliere vocațională, asistență medicală și sprijin în demersurile legale.
ANES consideră că orice situație de violență domestică  trebuie raportată și  tratată cu seriozitate și responsabilitate pentru că scurtarea timpilor de răspuns și de intervenție poate face diferența între viață și moarte.