În cadrul deplasării în teritoriu realizate de doamna Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în municipiul Constanța au fost vizate două obiective importante ale proiectelor ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” și „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”. În cadrul delegației, demnitarul ANES a avut și o întâlnire cu domnul Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța.

A fost realizată o vizită la una dintre locuințele protejate pentru victimele violenței domestice create în cadrul Proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, de către partenerul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, cu scopul monitorizării activității din cadrul proiectului sus-menționat.

Dialogul cu reprezentanții DGASPC Constanța a evidențiat eforturile întreprinse în perioada pandemiei de COVID-19 și aspectele importante legate de implementarea proiectului, subliniindu-se necesitatea evaluării nevoilor beneficiarelor și adaptării serviciilor sociale, mai ales din perspectiva dinamicii categoriilor sociale vulnerabile.

Doamna Luminița Popescu, secretar de stat ANES, și-a manifestat încrederea în ceea ce privește continuarea eforturilor echipei locale și creșterea implicării acesteia în asigurarea tuturor condițiilor de susținere a beneficiarelor și furnizare a serviciilor sociale integrate destinate prevenirii și combaterii violenței domestice.

Vizitarea locuinței protejate a confirmat implicarea responsabilă și serioasă a echipei locale de implementare, prin asigurarea unor condiții optime de găzduire și prin furnizarea serviciilor complementare.

În a doua parte a deplasării în teren a fost vizitat complexul de servicii sociale al DGASPC Constanța, unde se află în curs de amenajare Centrul de consiliere al agresorilor din cadrul Proiectului Predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”,

Discuțiile s-au concentrate pe aspecte tehnice și organizatorice punctuale legate de stadiul implementării activităților proiectului „Sprijinirea implementării Convenției de la Istanbul în România”, dificultăți și potențiale riscuri de implementare ale activităților provocate de pandemia de COVID-19, dar și măsuri preventive pentru combaterea acestora și următorii pași care trebuie făcuți.

Proiectul predefinit a fost implementat de ANES la data de 29 ianuarie 2019 și constituie o premieră de abordare în România. Acesta reprezintă o acțiune strategică menită să sprijine autoritățile administrației publice din România să adopte o acțiune coordontă în abordarea provocărilor generate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, ratificată de România prin Legea nr. 30/2016 și vizează, în mod implicit, reducerea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor, fiind orientat spre facilitatea schimbului de bune practici cu instituții norvegiene relevante, cu experiență în domeniu.

ANES are ca parteneri în derularea activităților două organizații norvegiene de prestigiu: St. Olav University Hospital – Department of Brøset, specializat în domeniul serviciilor pentru victimele violenței sexuale și The Secretariat of the Shelter Movement, organizație specializată în desfășurarea de activități în domeniul serviciilor pentru agresori. Pe lângă alte acțiuni relevante, pilonii principali ai proiectului se axează pe dezvoltara unor rețele de centre de servicii, respectiv, 10 centre de intervenție pentru victimele violenței sexuale și 8 centre de consiliere pentru agresori.

Galerie Foto