Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) a organizat în data de 17 martie 2021, o nouă dezbatere online cu tema “Un spaţiu mai sigur pentru exercitarea drepturilor femeilor în UE”, în contextul reuniunilor Grupului de lucru al IRDO privind promovarea şi protecţia drepturilor femeilor.

Dezbaterea a avut ca punct de plecare recomandările şi concluziile Raportului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene cu titlul Aspecte privitoare la infracţiuni, siguranţa şi drepturile victimelor, dar şi situaţia actuală şi evoluţiile din legislaţia românească în domeniu.

Scopul evenimentului a fost acela de a reuni, sub formula dialogului organismele şi instituţiile relevante cu atribuţii în domeniul drepturilor femeilor pentru a analiza împreună cele mai stringente probleme cu care se confruntă femeile din România şi din UE.

IRDO a urmărit în cadrul dezbaterii starea de fapt a situaţiei drepturilor femeilor şi a problematicii de gen în contextul pandemiei. Intervenţiile participanţilor au oferit o imagine de ansamblu asupra situaţiei drepturilor femeilor la nivel naţional, discuţiile focalizându-se asupra documentelor adoptate recent la nivel european,dintre care amintim Rezoluţia Parlamentului European din 21 ianuarie 2021 referitoare la Strategia UE privind egalitatea de gen (2019/2169(INI)).

Intervenţii reprezentative în cadrul dezbaterii au avut doamna Veronica Lupu- avocat pentru drepturile femeilor şi vicepreşedinte a Platformei pentru Drepturile Femeilor din Republica Moldova şi domnul prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu – membru supleant din partea României în cadrul Consiliului de Administraţie al Agenţiei Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA), Director al Consiliul pentru studiile universitare de doctorat din cadrul Universităţii Titu Maiorescu. Aceste intervenţii au vizat, pe de o parte, condiţia femeii din mediul rural şi urban din Republica Moldova şi evoluţiile legislative în domeniu, iar pe de altă parte, cu privire la Raportul FRA, a fost subliniată necesitatea implementării standardelor şi garanţiilor avansate de Uniune în domeniul egalităţii de gen de către statele membre.

Reprezentanta UNICEF Oana Motea a prezentat Raportul UNICEF privind sarcina la adolescente în România, iar doamna Aurora Martin, consilier superior ANES a evidenţiat proiectul de promovare a dimensiunii de gen la nivelul universităţilor publice şi private.

Webinarul a constituit şi un prilej de consolidare şi extindere a relaţiilor IRDO cu societatea civilă. Reprezentanţii ONG-urilor au adus în discuţie : agravarea violenţei împotriva femeilor şi măsurile post-criză sensibile la gen (Andreea Rusu, Centrul FILIA); necesitatea consolidării parteneriatelor pentru siguranţa femeilor (Liliana Pagu, Asociaţia Femeilor din România – Împreună); exemple de bune practici, ghid pentru jurnalişti în abordarea subiectului violenţei domestice (Georgiana Epure, ALEG); reprezentativitate şi participare pentru femeile rrome (Carmen Gheorghe, Asociaţia E-Romnja); exemple de bune practici promovate de Fundaţia Sensiblu pentru victimele violenţei în perioada pandemiei (Cristina Horia Sensiblu). Problematica violenţei de gen în contextul pandemiei a fost analizată şi prin prisma statisticilor oficiale prezentate de doamna comisar Simona Mariana Osman – reprezentanta Poliţiei Române.

Cu acest prilej, IRDO a lansat şi campania de combatere a discriminării rasiale (16-21 martie 2021) desfăşurată în parteneriat cu şcoli gimnaziale şi licee din Bucureşti şi din ţară.

În încheierea evenimentului, Directorul IRDO a transmis un mesaj de solidaritate, coeziune, participare şi responsabilitate cu scopul identificării unor noi modalităţi de abordare a problematicii promovării şi protecţiei grupurilor vulnerabile şi a dreptului la egalitate de şanse.

Galerie Foto