Comunicat privind ședința de dezbatere publică organizată de Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, pentru dezbaterea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare

La data de 14.07.2017, în intervalul orar 10.00 – 13.00 s-a desfășurat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, dezbaterea publică a proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Ședința a fost prezidată de către Aurelia Grațiela Drăghici – Secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și s-a bucurat de o largă participare din partea reprezentanților unor instituții publice importante, respectiv: Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, Institutul Național de Statistică, precum și ai următoarelor organizații neguvernamentale: Asociația ANAIS, Asociația Necuvinte, Fundația Sensiblu, Asociația Solwodi, Centrul Filia și Asociația Femeilor din România.
Secretarul de stat al ANES a prezentat proiectul de act normativ subliniind importanța acestui demers și necesitatea transpunerii Convenției de la Istanbul în legislația internă, ca etapă prioritară pentru actualul Guvern, în vederea realizării măsurilor din domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, prevăzute în Capitolul Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale, pct. 8. Respect și demnitate pentru femei, din cadrul Programului de Guvernare pentru perioada 2017 – 2020. Proiectul de act normativ face parte integrantă din Programul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2017 (PALG), cu termen final pentru aprobarea în Guvern luna octombrie 2017.
Aurelia Grațiela Drăghici a punctat prevederile relevante, vizate de acest proiect de act normativ și a evidențiat în mod special pilonul central al noilor reglementări, respectiv ORDINUL DE PROTECȚIE PROVIZORIU (OPP), care aduce o schimbare de paradigmă prin abordarea centrată pe protecția victimei.
Opinia majoritară a celor prezenți a fost aceea de apreciere și de susținere pentru modificările aduse Legii nr. 217/2003, în forma propusă, subliniindu-se faptul că introducerea noilor reglementări privind ordinul de protecție provizoriu este esențială (n.b. ”OPP este vital”).
Asociația Necuvinte, cea care a solicitat organizarea dezbaterii publice, a exprimat un punct de vedere critic, în special cu privire la reglementarea conceptului de ”ordin de protecție provizoriu”, indicând o serie de aspecte care, în opinia organizației, nu au fost corect fundamentate sub aspectul soluțiilor juridice.
În acest context, Aurelia Grațiela Drăghici a subliniat, încă o dată, faptul că există în mod frecvent acest tip de confuzie, întâlnit inclusiv la membrii task-force din Comitetul CEDAW și care a necesitat clarificare din partea membrilor delegației române prezenți la susținerea Raportului periodic combinat al României 7 și 8 privind CEDAW, Geneva, 4-7 iulie 2017.
În același sens, Consiliul Superior al Magistraturii a ținut să aducă clarificări, în sensul susținerii soluției de reglementare a OPP și a menționat inclusiv faptul că, recent, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a agreat soluția confirmării, de către procuror, a ordinului de protecție provizoriu emis de către polițist.
Reprezentanții Institutului Național de Statistică au adus în discuție un aspect deosebit de important cu privire la colectarea, centralizarea și raportarea datelor statistice, propunând preluarea în textul proiectului de act normativ a prevederilor art. 11 din Convenția de la Istanbul. De asemenea, a fost exprimată întreaga deschidere și sprijinul pentru elaborarea unor norme metodologice la nivelul legislației secundare, privind o procedură unitară de colectare, monitorizare și raportare a datelor de la toate instituțiile cu responsabilități în domeniu, fiind propus ca integrator ANES.
Reprezentanții Fundației Sensiblu și ai Centrului Filia au iterat problema necesității introducerii perspectivei de gen în sistemul de educație, fapt care a fost salutat de către conducerea ANES, în special din perspectiva colaborării pe care a inițiat-o cu Ministerul Educației Naționale, și s-a menționat că se va avea în vedere, în cadrul unui viitor protocol de colaborare, includerea participării organizațiilor neguvernamentale la grupurile de lucru care urmează a fi constituite pentru revizuirea manualelor, curriculelor etc.
Asociația Femeilor din România, reprezentată prin Pagu Liliana, a amintit că a participat la sesiunea Comitetului CEDAW în perioada 4 – 7 iulie a.c. și a prezentat un shadow – report din partea organizațiilor neguvernamentale din România, insistând totodată, pe importanța colaborării și a parteneriatului real între societatea civilă și autoritățile publice responsabile.
În sprijinul acestor mențiuni a fost deja întărită deschiderea ANES către parteneriat, prin invitarea celor prezenți la întâlnirile de lucru pentru elaborarea proiectului de Strategie națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și violenței domestice pentru perioada 2018-2021.

*Nota: În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (10), lit. d) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice, pe site-ul MMJS va fi asigurat accesul public la minuta detaliată a dezbaterii publice, recomandările scrise colectate și versiunea finală adoptată a actului normativ.