Egalitarea de gen este o datorie, pentru ca femeile să îşi poată ocupa locul pe care îl merită în societate.

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, prin Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse susţine ferm implementarea Convenției de la Istanbul în România, document ratificat de ţara noastră la 23 martie 2016.

„Autonomie, parteneriat și echitate, aceasta este egalitatea de gen”, a subliniat doamna Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, la dezbaterile desfășurate în cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”.

Luna aprilie a debutat cu patru dezbateri la nivel național, în orașele Râmnicu Vâlcea, Piatra Neamț, Craiova și Bacău.

Campania „Împreună construim o viață fără violență” a avut ca scop sensibilizarea elevilor, studenților și a cadrelor didactice cu privire la efectele negative ale stereotipurilor de gen, cu accent pe violența bazată pe gen, iar cea de-a doua campanie,  „Aceleași visuri, aceleași șanse!” a fost dedicată combaterii stereotipurilor și creșterii gradului de conștientizare privind problematica femeilor rome, urmărind schimbarea perspectivei societății românești asupra fenomenului discriminării multiple și a consecințelor negative ale violenței împotriva femeilor.

Au fost prezente peste 300 de persoane, din cadrul inspectoratelor şcolare județene, cadre didactice, studenți și elevi. Mesajul a fost unul foarte clar: creșterea gradului de conștientizare a personalului didactic cu privire la efectele negative ale stereotipurilor de gen și ale discriminării de gen începând cu primii ani școlari.

„Educația joacă un rol vital în formarea tinerilor, iar școala trebuie să fie un reper în promovarea egalității de șanse și în combaterea discriminării. În acest sens, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse a luat deja măsuri, desemnând, la nivel național, în baza unui parteneriat cu Ministerul Educației, un număr de 10.000 de profesori cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, această măsură fiind definitorie pentru domeniul educației și pentru politicile publice specifice”, a declarat doamna Luminița Popescu, secretar de stat ANES.

De asemenea, Pilonul I al Strategiei Naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027 are obiective clare prevenirea și combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învățământ.

Prin măsuri specifice, precum:

  • Introducerea în programele școlare a noțiunilor legate de egalitatea de gen, integrând diversitatea economică, socială, culturală și etnică;

  • Derularea unei Campanii la nivel național privind stereotipurile de gen, adresată publicului general, în special părinților, reprezentanților legali și îngrijitorilor;

  • Campanie la nivel național privind respectarea dreptului la tratament egal pentru persoane supuse discriminărilor multiple (dizabilitate, etnie, status socioeconomic, migrație, orientare sexuală și religie), adresată elevilor și studenților;

  • Dezvoltarea la nivel național a unui program de mentorat prin care să se încurajeze participarea echilibrată a fetelor/femeilor și băieților/bărbaților în domeniile STEM;

  • Identificarea cauzelor care duc la diminuarea ponderii femeilor care continuă studiile masterale și doctorale.

Galerie Foto