> În cadrul dialogului dintre reprezentanții Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniile egalității de șanse între femei și bărbați, prevenirii și combaterii violenței domestice, la data de 2 septembrie 2020, a fost organizată o întâlnire la care au participat: doamna Secretar de Stat, Luminița Popescu,  doamna director Monalisa Cîrstea și doamna Președinte executiv al Fundației Centrul Parteneriat pentru Egalitate(CPE), Irina Sorescu, fiind și promotor al proiectului de economie socială MamaPan – Brutărie.

> Întâlnirea a constituit un bun prilej pentru realizarea unei scurte retrospective cu privire la proiectele interesante implementate de către CPE, orientate, în special către educarea și împuternicirea tinerelor fete și a femeilor din mediul rural.

> CPE s-a înscris printre primele organizații din domeniul egalității de șanse între femei și bărbați având activitate continuă din anul 2002.

> Din seria de proiecte relevante implementate de către CPE, doamna Irina Sorescu a evidențiat proiectele destinate împuternicirii fetelor din mediul rural prin cultivarea de deprinderi sănătoase de viață și combaterea analfabetismului funcțional și Centrul digital pentru femei vulnerabile, care vizează dezvoltarea de abilități în ceea ce privește comunicarea virtuală (platforme sociale) și utilizarea internetului.

> De asemenea, în ceea ce privește proiectul de economie socială MamaPan – Brutărie, a fost remarcat faptul că întreprinderile sociale care funcționează la nivelul ONG-urilor au fost omise de la acordarea de facilități în contextul pandemiei COVID-19 și, că este necesară relocarea MamaPan într-un spațiu care să ofere condiții mai bune de lucru.

> Doamna Secretar de Stat, Luminița Popescu a salutat activitatea îndelungată și de succes a CPE, apreciind că „implicarea societății civile în promovarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați este esențială, contribuind la îmbunătățirea statutului femeilor din țara noastră” și a subliniat faptul că, „Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați își manifestă întregul sprijinul și deschiderea pentru susținerea tuturor acțiunilor comune și a  proiectelor CPE, cu convingerea că, numai printr-o strânsă colaborare putem realiza schimbări pozitive, traduse în măsuri sustenabile, care să asigure  respectarea drepturilor femeilor în țara noastră”.

> În ceea ce privește problemele prezentate, conducerea ANES a precizat că se vor depune diligențe în vederea identificării unor posibile soluții și a recomandat CPE să realizeze demersurile necesare pentru obținerea statutului de  organizație de utilitate publică.

> De asemenea, au fost detaliate modalitățile viitoare de colaborare și acțiunile pe care ANES dorește să le realizeze în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, printre care: formarea membrilor echipelor mobile și asigurarea asistenței juridice pentru victime (o nouă fișă de proiect, cu finanțare prin Mecanismul Financiar Norvegian), în cadrul căruia, conform legii, vor fi selectați parteneri din cadrul ONG-urilor) și crearea unui cadru de dialog deschis și interactiv cu privire la oportunitățile de finanțare aferente viitoarei programări (2021-2027), care să asigure exprimarea opiniilor organizațiilor cu experiență în cele două domenii de activitate (organizarea unui Grupului Tehnic în parteneriat cu MFE) etc.

> Totodată, în cursul discuțiilor au fost stabilite o serie de mijloace și metode care pot contribui cu succes la transmiterea unor mesaje esențiale pentru fete, femei, profesioniști și opinia publică, prin intermediul unor companii care furnizează utilități sau prin Poșta Română.

Galerie Foto