Egalitatea de gen (egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați) reprezintă una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene, consacrată și în documentele internaționale specifice și constituie baza unui principiu fundamental al drepturilor omului. În România, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) reprezintă expresia preocupării instituționale a statului român pentru promovarea principiilor și valorilor în domeniu.

În baza acestui considerent, ANES aduce în atenția Parlamentului importanța promovării egalității de gen în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare, prin instituțiile de învățământ de toate gradele, prin actorii sociali care se implică în procese instructiv-educative, precum și prin toți ceilalți furnizori de servicii de formare și de perfecționare, autorizați conform legii. Orice reglementare, pe fondul unor discuții mai largi, care ar afecta și chiar ar anula eforturile de până în prezent pentru promovarea, în România, a valorilor care susțin egalitatea de gen, vor avea consecințe directe asupra mediului social.

Activitățile educative, măsurile, proiectele, programele școlare, cursurile universitare și postuniversitare vizează, în mod esențial, educația civică și juridică, cunoașterea drepturilor, libertăților și obligațiilor pe care le au femeile și bărbații, în scopul de a construi împreună o societate mai bună și de a genera progres social. Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați susține și încurajează predarea, la toate nivelurile de învățământ: preșcolar, școlar, gimnazial și liceal, a noțiunilor de bază referitoare la principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, precum și a studiilor de gen, la nivel universitar, postuniversitar și doctoral.

Realizarea egalității de drept și de fapt între femei și bărbați este un element cheie în prevenirea și eliminarea inechităților sociale manifestate pregnant la nivelul societății contemporane. Inegalitățile dintre femei și bărbați reprezintă o consecință a relațiilor istoric inegale de putere dintre femei și bărbați, acestea conducând, din păcate, de multe ori, la discriminarea împotriva femeilor de către bărbați și la împiedicarea progresului deplin al femeilor. Elaborarea de politici publice în acest domeniu trebuie să aducă îmbunătățiri asupra vieții sociale, să corecteze acele atitudini și comportamente care ar putea conduce la excluderea sau marginalizarea persoanelor, de un sex sau altul și să promoveze beneficiile construirii unei societăți incluzive și nediscriminatorii, în care dimensiunea de gen este integrantă