Lansarea Etapei a II-a a Campaniei privind hărțuirea morală la locul de muncă

Săptămâna Egalității de Șanse care a debutat în data de 8 mai – proclamată la nivel național, prin Legea nr. 23/2015 drept Ziua Națională a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați – este un prilej de a atrage atenția asupra accesului la șanse, tratamente și oportunități egale. Într-o societate democratică și incluzivă, respectarea demnității umane și exercitarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale reprezintă obiective care pot fi atinse prin prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență, abuz sau hărțuire.

În acest context, IRDO și ANES relansează în parteneriat cea de-a doua etapă a Campaniei  privind hărțuirea morală la locul de muncă, fenomen care afectează ființa umană indiferent de gen, rasă, naționalitate, religie, convingeri politice, vârstă, statut social ș.a.

Această etapă a Campaniei reprezintă continuarea efortului inter-instituțional comun cu privire la creșterea gradului de conștientizare și sensibilizare a publicului față de orice formă de manifestare a hărțuirii morale la locul de muncă, care poate produce asupra victimei traume fizice și/sau psihice cu repercusiuni pe termen lung asupra sănătății și vieții personale.

În cadrul celei de-a doua etape a Campaniei, ne propunem să venim în sprijinul celor care s-au confruntat cu acest fenomen. Formularele pentru victime și organizații  au fost adaptate și concepute într-un mod mai accesibil pentru a încuraja raportarea cazurilor de hărțuire. Rezultatul Campaniei va consta în consolidarea unei cercetări empirice asupra acestui fenomen la nivel național.

Lansarea și prezentarea conceptului celei de-a doua etape a Campaniei a avut loc în cadrul reuniunii Comisiei Nationale în domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbati din data de 12 mai a.c., în contexul „Săptămânii egalității de șanse între femei și bărbați”.

SLOGAN: 

STOP ORICĂREI FORME DE HĂRȚUIRE MORALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ! IA ATITUDINE! VOCEA TA CONTEAZĂ!

MIJLOACE DE PROMOVARE:

– formular online actualizat (postat pe site-ul IRDO și pe site-ul ANES) pentru a sprijini victimele hărțuirii morale la locul de muncă în raportarea situațiilor la care sunt supuse.

– formular online actualizat, pe site-ul instituțiilor partenere, destinat organizațiilor cu preocupări asupra fenomenului hărțuirii morale la locul de muncă.

Rezultatele obținute ca urmare a centralizării, analizării și sintetizării informațiilor oferite de victime și instituțiile publice prin completarea formularelor vor fi utilizate în cadrul unei cercetări empirice privitoare la cauzele, efectele și modalitățile practice de prevenire și combatere a violenței morale la locul de muncă; studiul va sintetiza și va analiza inclusiv modele de bune practici în materie. (sursa: www.irdo.ro )