În fiecare an, în data de 4 noiembrie, Comisia Europeană marchează “European Equal Pay Day”, cu acest prilej, la nivelul Uniunii Europene sunt realizate activități de informare pentru cetățenii statelor membre cu scopul diseminării la nivel european a informațiilor cu privire la necesitatea reducerii diferențelor de remunerare, de câștiguri și de pensii între femei și bărbați. Astfel, Ziua europeană pentru salarizare egală atrage atenția asupra diferenței de remunerare între femei și bărbați, precum și asupra cauzelor care stau la baza acesteia.

Diferența de remunerare între femei și bărbați reprezintă diferența dintre salariile bărbaților și salariile femeilor. Indicatorul stabilit la nivelul Uniunii Europene (UE) se calculează anual de sistemul statistic european. Plata egală nu se referă exclusiv la venituri salariale brute. Indicatorul include și bonusurile, orele suplimentare, prima de vacanță, plata pentru concediul medical și stimulentele. Diferența de remunerare măsoară diferența relativă a remunerărilor orare brute medii ale femeilor și ale bărbaților pe ansamblul economiei.

La nivelul UE, diferența de remunerare perseverează, dar cu pași mici. De la lansarea monitorizării Angajamentului strategic pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2016-2019, diferența de remunerare la nivelul UE a scăzut de la 16,3% în anul 2016, la 16% în anul 2017, ceea ce reprezintă o schimbare progresivă de doar 0,3 pp (față de România care a înregistrat un progres de 1,7 pp, cu toate că procentul înregistrat de țara noastră era la cel mai mic nivel din UE).

În Angajamentul strategic pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2016-2019, secțiunea „Reducerea diferențelor de remunerare, de câștiguri și de pensii între femei și bărbați și, prin urmare, combaterea sărăciei în rândul femeilor” au fost stabilite următoarele obiective: reducerea în continuare a diferenței persistente de remunerare, de câștiguri și de pensii între femei și bărbați și, prin urmare, a disparității de gen în ceea ce privește accesul la resurse financiare pe toată durata vieții; reducerea în mod substanțial a inegalității de gen în sectoarele și ocupațiile economice; creșterea numărului total de ore de muncă al femeilor; asigurarea punerii în aplicare efective a legislației privind egalitatea de remunerare; eliminarea barierelor în calea accesului pe piața forței de muncă pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi femeile migrante și părinții singuri; abordarea cauzelor și consecințelor diferenței de pensii între femei și bărbați.

Conform ultimelor date furnizate de EUROSTAT pentru anul 2017, pe site-ul oficial https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tesem180, media salariilor orare pentru femei în UE 28 este cu 16% mai redusă decât în cazul bărbaților.

Media salariilor orare pentru femei în România este cu 3,5% mai redusă decât în cazul bărbaților. Cu acest procentaj, România ocupă, pentru al doilea an consecutiv, primul loc în clasamentul UE-28, în forma neajustată. Progresul înregistrat de țara noastră este de 1,7 pp (3,5% în anul 2017 față de 5,2% în anul 2016).

 În ceea ce privește evoluția României, raportat la ultimii 3 ani, aceasta a înregistrat progrese, scăzând de la 5,8% în anul 2015 la 5,2% în anul 2016, ajungând la 3,5% în anul 2017. Raportat la media UE-28, România înregistrează procente net superioare față de aceasta, diferențele fiind în favoarea țării noastre cu 10,7 pp în anul 2015, 11,1 pp în anul 2016 și 12,5 pp în anul 2017.

Prevederile constituționale reprezintă premisa esențială pentru crearea unei societăţi cu aceleaşi oportunităţi, drepturi şi obligaţii pentru femei şi bărbaţi, o societate în care, diferenţele dintre femei şi bărbaţi să fie integrate, astfel încât să se asigure un echilibru real și constant.

 Pentru a face față provocărilor multiple din domeniul egalității de gen, Guvernul României a asumat că abordarea integratoare de gen trebuie să fie consolidată în toate ariile de politică publică și astfel prin Legea Salarizării unitare și prin politicile publice promovate de Guvern prin MMJS și ANES, România se situează pe locul I , pentru al doilea an consecutiv, în clasamentul UE-28, cu 3,5%  față de 16% media Uniunii Europene

 Consider că, realizarea egalității de gen constituie o premisă esențială pentru progresul și bunăstarea cetățenilor europeni și deopotrivă o obligație generală  de întegrare a egalității de gen în toate domeniile vieții public, fie că vorbim de: educație, sănătate, piața muncii, antreprenoriat, leadership, participarea femeilor la decizie la cel mai înalt nivel.”  Gratiela Draghici, Secretar de Stat ANES  

Link

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_19_6192

In 2019, the European Commission will be marking the European Equal Pay Day again on 4th of November. As there is a gender pay gap of 16% in the EU, from this day on women would symbolically stop earning for the rest of the year.

The European Commission marks this day to draw attention to the gender pay gap, and its underlying causes, including the ones linked to pay discrimination and pay transparency. In order to do so, today we release:

  • A statement by Frans Timmermans, First Vice-President of the European Commission, Věra Jourová, Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality, and Marianne Thyssen, Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility;
  • Information on the equal pay and gender pay gap in the EU.