Cu prilejul întâlnirii dedicate factorilor de decizie din domeniul social – cei care cunosc nevoile cu privire la competențele personalului, organizată de către Colegiul Național al Asistenților Sociali din România și Organizația Umanitară CONCORDIA, în data de 29 octombrie 2020, au fost analizate perspectivele de evoluție în domeniul social, având ca orizont anul 2030.

La eveniment au participat: reprezentanți din cadrul serviciilor sociale publice și private, reprezentanți ai UNICEF, autorităților centrale (MMPS, ANES, ANDPDCA, ANC, ANPIS), reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, din partea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), reprezentarea a fost asigurată de către doamna Monalisa Cîrstea, director.

La baza discuțiilor a stat conceptul de foresight, care se orientează pe planificare, elaborare de scenarii pentru viitor și inovare, cu o triplă viziune asupra trecutului, prezentului și viitorului.

Principale teme de discuție interactivă au explorat opiniile participanților în legătură cu evenimentele importante petrecute în intervalul decadelor 1990 -2000, 2000-2010, 2010-2020 și ulterior pe direcțiile și semnalele de schimbare, care pot contribui la pregătirea asistenților sociali pentru viitor(2030). Astfel, au fost prezentate diferite exemple de bună practică, acțiuni sociale și proiecte vizionare la nivelul comunităților din alte state (Austria, Marea Britanie).

În același timp, dialogul s-a concentrat pe importanța profesionalizării asistenților sociali analizând:

➢ schimbările cu care ne confruntăm în prezent

➢ punctele slabe/provocări în sistemul social la nivel național

➢ lipsurile legate de competențele personalului care lucrează în domeniul social

➢ modul în care ne putem pregăti pentru schimbările care vor veni

➢ modul în care ne imaginăm domeniul social în anul 2030.

ANES a subliniat că această categorie de profesioniști(asistenții sociali) este deosebit de importantă, deoarece reprezintă o adevărată coloană vertebrală pentru sistemul național de asistență socială și trebuie avută în vedere întărirea capacității de intervenție a acestora și adaptarea permanentă pentru a putea răspunde în mod eficient provocărilor și nevoilor beneficiarilor.

În ceea ce privește anul 2030, acesta ar trebui să ne prezinte un scenariu cu mult îmbunătățit în toate domeniile de intervenție, care interferează cu asistența socială. La acest scenariu optimist ar putea contribui atât perioada de timp pe care o avem la dispoziție, de aprox. 10 ani, cât și atragerea fondurilor europene și a altor finanțări și implementarea mai multor politici publice, care se elaborează în acest moment și au ca punct de convergență domeniul social.

Galerie Foto