În contextul Zilei mondiale de conştientizare a abuzului faţă de vârstnici, marcată în fiecare an la data de 15 iunie, instituită de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin Rezoluţia 66/127 din 19 decembrie 2011, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați își propune să inițieze Expoziția de fotografie “Contează pe mine!” realizată de către artistul Cezar Dobre.

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați  susține, astfel,  eforturile globale de manifestare a respectului față de persoanele în vârstă, contribuind la diminuarea tuturor formelor de abuz exercitate asupra lor, prin această acțiune de informare și de sensibilizare a comunității, care se va desfășura progresiv în perioada 15-21 iunie a.c. pe site-ul www.anes.ro și pe pagina Facebook ANES.

ONU definește abuzul faţă de vârstnici ca fiind ”orice acţiune unică sau repetată sau lipsa unei atitudini corespunzătoare, care se petrece în cadrul unei relaţii bazate pe încredere, dar care duce la vătămarea sau la suferinţa unei persoane în vârstă”. Formele de manifestare variază de la cele fizice, la cele psihologice sau emoţionale, sexuale sau financiare, dar poate surveni şi ca urmare a neglijenţei intenţionate sau lipsite de intenţie.

Faptul că multă vreme nu s-a discutat despre abuzul faţă de vârstnici, fiind considerat un subiect tabu, ignorant de societate, a dus la existența unui număr mare de cazuri neînregistrate. Dar această formă de abuz constituie o problemă socială globală, ce afectează sănătatea şi drepturile a milioane de persoane vârstnice din întreaga lume, fapt pentru care, odată semnalată, comunitatea internaţională a început să ia măsuri de stimulare a comunităților locale, în vederea diminuării fenomenului. Statisticile EUROSTAT arată că, până în 2030, majoritatea ţărilor se vor confrunta cu o îmbătrânire semnificativă a populaţiei, ceea ce ar putea avea drept consecință și creșterea abuzurilor faţă de persoanele în varstă, mai ales pe fundalul crizei economice, care se prefigurează în perioada post pandemică.

Cele mai întâlnite forme de abuz sunt: abuzul psihologic, abuzul financiar, neglijarea, abuzul fizic şi cel sexual. Dintre acestea, abuzul financiar, manifestat prin exploatare, interferează, la rândul său, cu diferite forme, cum ar fi înşelătoria, furtul, folosirea abuzivă a bunurilor ce aparţin persoanelor vârstnice prin obţinerea de împuterniciri, îngrădirea accesului la propriile resurse financiare, deposedarea de bunuri, alungarea din locuinţe sau refuzul de a acorda moştenirea cuvenită. Aceste situații pot fi potențate de izolare socială, dependenţă emoţională sau fizică faţă de autor, dependenţa financiară a autorului faţă de persoana vârstnică, sărăcie, văduvie, lipsa oricărui sprijin.

Criza pandemică a lovit puternic acest segment de populație, ducând fie la deces, fie la dispariția persoanelor de suport, iar criza economică prefigurată va duce la consecințe și mai dure. Ignorarea cazurilor de abuz la adresa persoanelor în vârstă, tocmai pentru că această categorie nu are un nivel de reprezentare relevantă la nivel decizional, nu reprezintă o voce și sunt neglijate, riscă să ducă la adâncirea clivajelor intergeneraționale, favorizând proliferarea discursului de ură la adresa persoanelor vârstnice, care se înregistrează deja în anumite momente de criză.

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați va expune zilnic pe site lucrări realizate de artistul Cezar Dobre. Expoziția integrală va putea fi vizitată după încheiera stării de alertă, cuprinzând și o serie de portrete de femei în vârstă surprinse în perioada pandemiei de Covid-19.

În fiecare dintre zilele în care se vor expune fotografiile, se va difuza și câte o scurtă mărturie despre felul în care se manifestă abuzurile asupra vârstnicilor în rândul femeilor, perspectiva variind, în funcție de persoanele specializate care lucrează cu astfel de cazuri din avocatură, servicii sociale, poliție, jurnalism, servicii medicale, consiliere psihologică, biserică.

În cazul în care doriți să semnalați un abuz sau o situație dificilă în care se află o persoană în vârstă, puteți suna gratuit la Telefonul Vârstnicului – 0800 460 001, unde specialiștii Fundației Regale Margareta a României vin în sprijinul vârstnicilor, prin informare, consiliere, sprijin practic sau emoțional.

Vă invităm să urmăriți Campania “Contează pe mine!” pe pagina de facebook a Agenției și pe site-ul www.anes.ro și să vă alăturați acestui demers, într-un efort comun de susținere intergenerațională!

15 Iunie

16 Iunie

17 Iunie

18 Iunie

19 Iunie

20 Iunie

21 Iunie

Ioana Bejan – psiholog,Telefonul Varstnicului
,Fundația Regala Margareta a României

Emilia Spurcaciu- reprezentant INCA CGIL ROMANIA

Roxana Molocea – asistent social, coordonator Telefonul Varstnicului, Fundația Regala Margareta a României

Comisar șef de poliție Angela Chirvăsuță din cadrul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității – Inspectoratul General al Poliției Române.

Avocat Mihaela Olaru, Președinte Asociația Viața fără Violență