Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați transmite spre informarea publicului Ghidul Informativ al Ministerului Muncii și al Protecției Sociale privind imigrația în Regatul Unit de la 1 ianuarie 2021 – Rute de imigrație, dar și câteva întrebări frecvente și răspunsuri pe teme de mobilitate în relația cu Regatul Unit (UK).

Începând cu 1 ianuarie 2021, Regatul Unit (UK) a introdus un sistem de imigrație bazat pe puncte (points based immigration system). Noul sistem se aplică tuturor cetățenilor europeni, inclusiv români, precum și cetățenilor din alte state terțe. Astfel, cei care doresc să exercite activități lucrative în UK trebuie să aplice pentru obținerea în prealabil a unei vize.

Viza se acordă în baza atingerii a 70 de puncte, prin respectarea unor condiții cumulative specifice fiecărei rute de imigrație. Mai multe informații despre acestea se regăsesc în ghid, dar și la întrebări frecvente și răspunsuri.

Cu titlu orientativ, ghidul conține informații despre sistemul de imigrație bazat pe uncte și principialele rute de imigrație, acestea din urmă fiind:

  1. Ruta lucrătorilor calificați (skilled worker visa)

  2. Ruta lucrătorilor calificați în domeniul sănătății și îngrijirii (Health and Care Worker visa)

III. Ruta pentru lucrătorii înalt calificați/ talent global (Global Talent visa)

  1. Ruta pentru lucrătorii sezonieri (Seasonal worker visa)

  2. Ruta pentru inovație (Innovator visa)

  3. Ruta pentru Start-up (Start-up visa)

VII. Ruta privind transferul în cadrul aceleiași companii (Intracompany visa)

VIII. Alte rute de imigrație.

GHID INFORMATIV AL MMPS PRIVIND IMIGRAȚIA ÎN REGATUL UNIT DE LA 1 IANUARIE 2021 RUTE DE IMIGRAȚIE

Q&A PE TEME DE MOBILITATEÎN RELAȚIA CU REGATUL UNIT ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2021