Luni, 21 septembrie 2020, a avut loc la sediul Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) o primă întâlnire, organizată în cadrul unui Grup de lucru constituit în vederea elaborării unei Metodologii unitare privind intervenția integrată în situații de violența sexuală, atât în contextul elaborării noii Strategii naționale pentru prevenirea si combaterea violenței sexuale și a Planului de măsuri de intervenție, cât și în contextul implementării, la nivelul ANES, a proiectului predefinit “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în Romania”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2017-2021.

La întâlnire au participat specialiști din domeniile relevante în ceea ce privește intervenția în situații de violența sexuală: procuror Marian Trușca, procuror Alexandru Anghel, prim-procuror Alexandru Georgescu, comisar șef Bogdan Trandafir și subcomisar Laura Bălașa, psiholog Mirela Zivari, medic legist Ligia Barbarii.

Din partea ANES, la întâlnire au participat: doamna Monaliza Cîrstea, director al Direcției de Prevenire și Combatere a Violenței Domestice, Carmen Niculescu, manager de proiect, Daniela Pârvu, Mariana Drapac și Călin Stanciu, membri ai echipei de implementarea a proiectului.

În cursul discuțiilor au fost prezentare acțiunile principale din cadrul proiectului, precum și măsurile prevăzute în cuprinsul viitoarei Strategii naționale și a Planului de acțiuni elaborat pentru implementarea acesteia.

Materialele prezentate au generat discuții orientate spre nevoia derulării unor proiecte cu acoperire națională, care să fie dezvoltate în strânsă colaborare cu toți actorii relevanți implicați și, care sa fie orientate spre formarea profesioniștilor care interacționează direct cu victimele violentei sexuale, astfel încât acestea să beneficieze de serviciile sprijin și de consiliere necesare, care pot contribui la pedepsirea agresorilor.

De asemenea, s-a concretizat necesitatea elaborării unui sumar al tuturor ipotezelor de lucru care pot fi întâlnite în practică în legătură cu situația victimelor violenței sexuale, iar acest lucru urmează a fi realizat până la jumătatea lunii octombrie a.c..

Concluziile acestei prime întâlniri s-au axat pe nevoia de analizare a unor modele de bună practică din diverse state, care au implementat măsuri specifice de protecție a victimelor violenței sexuale și de studiere a acelor metodologii funcționale, elaborate pentru centrele de intervenție în situații de violență sexuală, existente în alte state europene.

Galerie Foto