Astăzi, 01.04.2021, începând cu ora 10,00, la ANES a avut loc întâlnirea on-line a grupului de lucru pentru elaborarea Standardelor specifice minime obligatorii privind managementul de caz pentru victimele violenței domestice, activitate ce se circumscrie obiectivului 3 al proiectului predefinit Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul programului Justiție gestionat de către Ministerul Justiției din România în calitate de operator de program, implementat de către ANES în calitate de promotor de proiect.
Proiectul predefinit Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România reprezintă o acțiune strategică menită să sprijine autoritățile administrației publice din România să adopte o acțiune coordonată în abordarea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, raficată de România prin Legea nr. 30/2016 și urmărește atingerea unor obiective ce vizează reducerea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor.
În cadrul obiectivului 3 al proiectului este prevăzută elaborarea unor documente – cadru precum și a unor seturi de instrumente de lucru standardizate ce vor fi utile furnizorilor de servicii sociale care lucrează cu victimele violenței domestice și violenței împotriva femeilor, în scopul îmbunătățirii calității intervenției și sprijinul specializat, contribuind, totodată, la dezvoltarea instrumentelor de intervenție în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.
La întâlnirea de astăzi au participat, din cadrul ANES doamna Monaliza Cîrstea, director al Direcției Prevenirea și Combatea Violenței Domestice, doamna Carmen Niculescu, managerul proiectului predefinit Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România, precum și membri ai echipei de implementare a proiectului.
Au participat, de asemenea, profesioniști din cadrul organizațiilor nonguvernamentale care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și care, prin solida experiență profesională, sunt de fiecare dată alături de ANES, respectiv: doamna Laura Albu – președinte executiv al Centrului de Mediere și Securitate Comunitară Iași, doamna avocat Giulia Crișan – reprezentant al Asociației Anais, domnul Mihai Popescu – Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, doamna Ileana Pușcaș – Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, doamna Andreea Pontos – CNASR. În cadrul întâlnirilor anterioare ale acestui grup de lucru au participat doamna Elena Micheu – director executiv al Institutului Est European de Sănătate a Reproducerii și doamna Mihaela Săsărman – președinte al Asociației Transcena.
Precizăm că proiectul privind Standardele specifice minime obligatorii privind managementul de caz pentru victimele violenței domestice, elaborat în cadrul acestui grup de lucru se va concretiza într-un ordin al ministrului muncii și protecției sociale. Totodată, menționăm că prin proiectul predefinit, anterior menționat, vor fi promovate și alte proiecte de acte normative ce sunt elaborate în cadrul altor grupuri de lucru constituite la nivelul ANES, respectiv: metodologie unitară privind măsurile de prevenire a cazurilor de violență domestică, metodologie unitară privind managementul de caz pentru victimele violenței sexuale, standarde specifice minime obligatorii privind managementul de caz al agresorului în cazurile de violență domestică, precum și o procedură de lucru la nivel interinstituțional privind raportarea, colectarea și monitorizarea datelor în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.

Galerie Foto