Grupul tehnic de lucru – Egalitate, drepturi și valori s-a întâlnit astăzi, în premieră, 27 noiembrie 2020. Acesta a fost constituit într-un parteneriat dintre Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și Ministerul Fondurilor Europene. Activitatea acestui Grup este orientată pe posibilitățile și modalitățile de accesare a diferitelor tipuri de finanțări existente (fonduri structurale, Comisia Europeană, Mecanismul Financiar Norvegian).
Acest Grup tehnic de lucru este rezultatul unei colaborări dintre cele două instituții și are rolul de a asigura un proces de comunicare și informare eficientă, dar și transparență cu privire la diferite surse de finanțare, foarte importante pentru noi toți, dar mai ales, reprezintă un corolar al principiului cooperării și valorificării parteneriatului public-privat.
Inițiativa grupului de lucru era dorită și așteptată de ANES, dar și de partenerii care își desfășoară activitatea în cele două domenii de competență ale Agenției. Accesarea unor tipuri diferite de surse de finanțare este esențială pentru transpunerea în practică a politicilor publice și a măsurilor prevăzute în legislația specifică, în scopul de a veni, în mod concret, în sprijinul tuturor femeilor din România aflate în dificultate, mai ales în situația actuală, marcată de răspândirea COVID-19.
Acțiunile de parteneriat trebuie întărite în continuare, deoarece, cu siguranță, intervențiile conjugate ale instituțiilor pot genera beneficii și o schimbare în bine la nivelul întregii societăți. În acest sens, ANES va rămâne mereu aproape de colegii din Ministerul Fondurilor Europene, de toate celelalte ministere, dar și de partenerii din societatea civilă.

Galerie Foto