Ieri, 24.02.2020, la sediul ANES –  Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – ANES, s-a desfășurat vizita Grupului de lucru privind discriminarea împotriva femeilor și fetelor din cadrul Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (CEDAW). Grupul celor cinci experți internaționali a fost condus de către doamna președintă Meskerem Techane.Din partea ANES a participat Secretarul de Stat al ANES, doamna Mihaela Andreianu alături de directorii și șefii de servicii din cadrul ANES.

Grupul de lucru al ONU privind problema discriminării împotriva femeilor în drept și în practică a fost creat în 2011 de către Consiliul pentru Drepturile Omului pentru a identifica, promova și schimba opinii, în consultare cu statele și alți actori, cu privire la bunele practici legate de legile care au un impact discriminatoriu în ceea ce privește femeile. Grupul de lucru este parte a Diviziei Proceduri Speciale a drepturilor omului.

Grupul are competența de a dezvolta un dialog cu statele și alți actori cu privire la legile care au un impact discriminatoriu în ceea ce privește femeile. De asemenea, întreprinde  misiuni în statele membre ONU, cu scopul de a examina situația discriminării împotriva femeilor în drept și în practică la nivel național, identificând bune practici în eliminarea acestei discriminări și făcând recomandări Guvernului pentru îmbunătățirea protecției drepturilor femeilor.

 Obiectivele Grupului vizează să dezvolte un dialog cu statele, entitățile relevante ale Organizației Națiunilor Unite, instituțiile naționale pentru drepturile omului, experți în diferite sisteme juridice și organizațiile societății civile pentru a identifica, promova și schimba opinii cu privire la cele mai bune practici legate de eliminarea legilor care discriminează femeile sau sunt discriminatorii pentru femei în ceea ce privește punerea în aplicare sau impactul și, în această privință, pregătirea unui compendiu de bune practici; să sprijine inițiativele statelor pentru a aborda mai multe forme de discriminare împotriva femeilor și fetelor atunci când își pun în aplicare obligațiile de state părți la tratatele internaționale relevante pentru drepturile omului cu privire la drepturile civile, culturale, economice, politice și sociale și angajamentele conexe.

Galerie Foto