În contextul celebrării zilei de 8 mai – Ziua egalității de șanse între femei și barbați în România, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați organizează o serie de evenimente sub egida „Săptămâna egalității de șanse” adresate elevilor de liceu, cu scopul de a crește nivelul conștientizării beneficiilor reale pe care le aduce societății promovarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și barbați.
Astfel, la Colegiul Național Matei Basarab, instituție prestigioasă de educație și cultură cu tradiție de peste 150 de ani, pe data de 8 mai a.c. a avut loc evenimentul de lansare a unei resurse educaționale inovatoare, în contextul implementării proiectului ”Justice has no gender”, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități și Asociația Active Watch.
La evenimentul găzduit de directorul instituției Maria Lidia Șorop, au participat directorul adjunct Nicolae Diță, elevi ai Colegiului Național Matei Basarab, Liceu Nicolae Socolescu, Liceul Jean Monnet, Liceul Virgil Madgearu și Liceul Dumitru Dumitrescu, precum și inspectorul școlar, Cristiana Mateiciuc, profesorii coordonatori din aceste instituții de învățământ, partenerii proiectului și experți din cadrul ANES.
Cu această ocazie, secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a prezentat date generale despre proiect, precum și date referitoare la importanța ghidului/toolkit-ului rezultat în urma delurării proiectului-pilot în cele 2 licee selectate.
Noul instrument inovativ are scopul de a oferi acestora o modalitate de îmbunătățire a competențelor și abilităților în ceea ce privește dezvoltarea de programe alternative și non-formale care să abordeze prevenirea și combaterea violenței bazate pe criterii de gen, a stereotipurilor de gen, precum și promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, pe baza bunei colaborări cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, a interesului deosebit arătat de cadrele didactice din liceele bucureștene.
Perioada de implementare a acestui Proiect european a debutat în data de 1 Mai 2017 și se va încheia la 31 Octombrie 2019, având o durată de 30 de luni și se derulează în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități și Asociația Active Watch.
Obiectivele generale ale Proiectului vizează:
1. Creșterea gradului de conștientizare și sensibilizare în rândul profesorilor de liceu și a elevilor, prin activități educaționale, cu privire la violența în școli cauzată de discriminare, cu accent pe violența bazată pe criterii de gen, inclusiv violența sexuală și violența împotriva femeilor cu handicap și cu privire la egalitatea de șanse între femei și bărbați.
2. Îmbunătățirea competențelor și abilităților profesorilor de liceu în ceea ce privește dezvoltarea de programe alternative și non-formale, care să abordeze combaterea și prevenirea violenței bazate pe criterii de gen, precum și promovarea egalității de șanse între femei și bărbați.
Principalele activități ale proiectului au vizat:
1. Implementarea unui program pilot în două licee (București și Ilfov) care au inclus desfășurarea unui training pentru o echipă de 25 de elevi și un profesor coordonator din fiecare liceu, în vederea realizării unei campanii pentru creșterea gradului de conștientizare asupra principiului egalității de șanse, combaterii violenței și a discriminării la care sunt supuse fetele tinere și/sau persoanele cu dizabilități și care să aibă ca rezultat elaborarea unor instrumente și materiale de lucru necesare la multiplicarea activității în alte 25 de licee din țară.
2. Selectarea a 27 de licee partenere dintre care în 25 de licee din țară s-au implementat activitățile proiectului. Cele 25 de licee au fost selectate pe baza unui studiu privind acele județe în care prevalează violența domestică și violența în școli (așa cum reiese din rapoartele periodice centralizate de ANES); în 3 dintre liceele partenere vor face parte din grupul de control care va oferi la final cheia de evaluare a activităților proiectului.
Grupul țintă a fost format din:
– 650 de elevi de liceu care vor implementa campanii de sensibilizare în cadrul propriilor școli;
– 27 de profesori de liceu instruiți pentru a coordona campaniile și a le oferi sprijin elevilor;
– 15.000 elevi de liceu la care va ajunge informația din cadrul campaniilor colegilor lor;
– 650 de profesori de liceu și personal al școlilor, care vor fi vizați în cadrul campaniilor;
– 50.000 de persoane la care se va ajunge prin intermediul campaniei on-line.
Iar valoarea totală a Proiectului este de 224.616,00 EUR din care 179.692,80 EUR finanțare acordată de Comisia Europeană prin Directoratul General pentru Justiție și Consumatori.
În concluzie, în urma aplicării modelului prezentat prin acest toolkit, la nivel național au rezultat 27 de campanii realizate de grupe formate din 25-30 de elevi de liceu, care sub coordonarea unui cadru didactic, au creat o serie de formule originale (filme, flash mob, documente de informare) în vederea sensibilizării atât a colegilor prin intermediul social-media, cât și a tuturor celor care au venit în contact cu mesajele create de ei, dezvoltate în campanii de creștere a conștientizării asupra importanței promovării egalității de șanse și de tratament intre femei și bărbați, a combaterii violenței de gen și a stereotipurilor de gen și față de persoanele cu dizabilități.
Secretarul de stat ANES, Grațiela Drăghici, a exprimat convingerea că educația și formarea, într-un spirit de egalitate, justiție, toleranță, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, contribuie la consolidarea culturii democratice și consider că prin reafirmarea angajamentului la nivel guvernamental, prin măsurile cuprinse în cadrul Programului de Guvernare 2018-2020, consolidăm prioritatea acordată educației, în ceea ce privește dimensiunea de gen, în special educația în spiritul respectării valorilor democrației sociale.
„Am speranța că tinerii pot deveni parteneri puternici, angajați în discuții constructive, în cadrul instituțiilor naționale și internaționale, prin prezența lor în număr semnificativ, în diverse grupuri de lucru, pentru ca în cel mai scurt timp să putem genera o schimbare de paradigmă privind promovarea perspective de gen în educației, în România, prin eliminarea tuturor formelor de discriminare, prin recunoașterea și consolidarea parteneriatului de gen, în întărirea principiului egalității de șanse, ca valoare fundamentală a democrației sociale.” a subliniat secretarul de stat Grațiela Drăghici.
La final, participanții la eveniment, profesori și elevi, gazde și invitați, au primit stick-ul cu instrumentul multimedia lansat în cadrul proiectului ”Justice has no gender” precum și diplome de „Ambasadori ai Egalității de Șanse”.

GALERIE FOTO