În perioada 14-15 noiembrie 2018, ANES, în cooperare cu Ministerul Justiției și Securității Publice din Regatul Norvegiei, a organizat Conferința internațională “O voce comună către o lume fără violență bazată pe gen – mecanisme de intervenție și modele de bune practici privind violența bazată pe gen”.

Pe parcursul celor două zile ale evenimentului au participat aproximativ 100 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene de profil, respectiv Consiliul Europei (CoE), Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA), reprezentanți guvernamentali atât din cadrul administrației publice centrale, cât și locale cu competențe specifice domeniului prevenirii și combaterii violenței domestice, respectiv directori generali și specialiști ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și reprezentanți ai Inspectoratelor Județene de Poliție.

Prima zi a evenimentului a debutat cu o sesiune de deschidere la care au participat personalități marcante, experți și actori relevanți în domeniul violenței bazate pe gen.

În calitate de gazdă, secretarul de stat al ANES, Aurelia Grațiela Drăghici, a deschis lucrările Conferinței internaționale și a apreciat buna cooperare româno-norvegiană, care va contribui la asigurarea unei Europe sigure și prospere, bazată pe bună guvernanță și instituții democratice, inclusiv ANES, bazată pe respectarea drepturilor omului, dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, precum și pe îmbunătățirea condiției tuturor femeilor și fetelor, prin legi, mecanisme și instrumente pentru protejarea lor împotriva fenomenului de violență domestică.

De asemenea, demnitarul român, a salutat cei 10 ani de cooperare în domeniul granturilor norvegiene, România fiind prima țară care a semnat Memorandumul de Înțelegere cu Regatul Norvegiei, pentru implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, cu scopul de a reduce disparitățile sociale și economice dintre cele două state.

În acest sens, a fost evidențiată importanța absorbției fondurilor norvegiene, ca prioritate fundamentală a României, reprezentând o resursă finaciară esențială pentru dezvoltarea economică și în același timp a societății românești, cu o proiecție pe termen scurt, mediu și lung.

Totodată, a adus în atenție importanța ratificării Convenției de la Istanbul de către România, apreciind disponibilitatea părții norvegiene de a acorda suport financiar nerambursabil, prin Proiectul Predefinit, ce vizează implementarea acestui instrument juridic internațional.

Au fost susținute alocuțiuni și prezentări de către E.S. doamna Lise Kleven Grevstad, Ambasadorul Norvegiei în România, secretarul de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, Tudor Buzatu, adjunctul șefului de misiune al Ambasadei britanice, Tanya Collingridge, expertul GREVIO din cadrul Consiliului Europei, Prof. Dr. Vesna Ratkovic, conducătorul departamentului libertate și justiție din cadrul FRA, Joanna Goodey și comisarul șef Mihai Venea din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Evenimentul s-a bucurat de prezența raportorului pentru implementarea Convenției de la Istanbul, Zita Gurmai, care a împărtășit expertiza sa în ceea ce privește relevanța acestei Convenții, apreciind, totodată, că România poate fi un promotor la nivel regional pentru susținerea ratificării acesteia de către cât mai multe state membre UE.

În continuare, agenda a vizat trei sesiuni de lucru în cadrul cărora au fost prezentate modelele de răspuns coordonat împotriva violenței bazate pe gen din Spania, SUA, Olanda, Norvegia, Portugalia, Polonia, Marea Britanie și România.

În cea de-a doua zi a Conferinței, au fost prezentate concluziile lucrărilor din ziua precedentă. De asemenea, a fost evidențiat faptul că toate prezentările de înaltă ținută au contribuit cu succes la diseminarea unor modele de bună practică, în vederea realizării schimbului de experiență și transferului de know-how în domeniul violenței bazate pe gen între statele membre ale Uniunii Europene.

Directorul Fundației ASPACIA din Spania, Virginia Gil, a prezentat metoda Delphi și cadrul general al elaborării Compendiumului care va constitui rezultatul final al Conferinței, rezumând toate modelele de bună practică, prezentate la nivelul celor patru grupuri de discuții interactive, organizate pe parcursul evenimentului.

Partea finală a conferinței a fost dedicată întâlnirii Rețelei Synergy, care a reunit reprezentanți ai tuturor beneficiarilor Mecanismului Financiar Norvegian/EEA și care vizează generarea unor oportunități de strânsă cooperare între aceste state, în domeniul violenței domestice și a violenței bazate pe gen.

Tema reuniuni s-a axat pe următoarele acțiuni din cadrul Rețelei, care vor fi concentrate pe cei „patru P”, piloni de intervenție rezultați din Convenția de la Istanbul (prevenție, protecție, politici integrate și pedepsirea/sancționarea agresorilor), în același timp, fiind marcată retrospectiva celor cinci ani de implementare a Convenției de la Istanbul în Portugalia.

În același sens, România a prezentat perspectivele unei viitoare reuniuni a Rețelei Synergy care va avea loc în luna iunie 2019, la București, în cadrul evenimentelor care vor fi organizate de catre ANES în marja preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

www.eeagrants.ro

GALERIE FOTO