În perioada 30-31 octombrie 2019, a avut loc Reuniunea Tehnică de Lucru, organizată de #ANES, în contextul implementării Proiectului VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ IN SIGURANȚĂ, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, în cuantum de 11 milioane de Euro, destinat creării “Rețelei Naționale Inovative Integrate de Locuințe Protejate pentru Victimele Violenței Domestice”.

Evenimentul a fost deschis de către secretarul de stat al ANES, Grațiela Draghici, alături de ministrul fondurilor europene Roxana Minzatu si secretarul de stat al MFE, Ana-Maria Busoniu.

La Reuniunea de lucru au participat membrii echipei de management și de implementare ai proiectului, din cadrul ANES, coordonatorii locali și responsabilii financiari locali din cele 42 de județe ale țării, parteneri ai proiectului, agenda vizând evaluarea stadiului implementării proiectului, cu referire la spațiile identificate și la stadiul reabilitării si amenajării acestora, la organizarea echipelor locale, grupurilor de suport și cabinetelor de consiliere vocațională, precum si la procedurile de achiziții pentru etapa următoare.

În cadrul alocuțiunii de deschidere secretarul de stat Grațiela Draghici a prezentat stadiul proiectului și a mulțumit doamnei ministru Roxana Mînzatu pentru sprijinul oferit în implementarea proiectului si pentru aplecarea domniei sale către domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor.

Totodată, a adresat mulțumiri doamnei secretar de stat Ana-Maria Bușoniu, care a adus clarificări, în raport de aspecte de ordin tehnic semnalate de către coordonatorii locali prezenți la eveniment.

În cea de-a doua parte s-a alăturat evenimentului directorul OIR București Ilfov, Dragoș Iorga, care a raspuns întrebărilor adresate de către parteneri și a adus clarificări cu privire la eficientizarea implementării proiectului, precum și cu privire la aspectele tehnice si economico-financiare.

Obiectivul general al Proiectului “VENUS” vizează îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violentei în familie.

Acest tip de serviciu inovativ este în deplină concordanță cu măsura specifică prevăzută în Capitolul politici publice în domeniul muncii și justiției sociale, pct. 8 Respect și demnitate pentru femei din Programul de Guvernare.

Scopul serviciului social “Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței domestice, iar, perioada de găzduire este de până la 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.

Serviciul social “Locuință protejată” poate fi creat și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările ulterioare şi art. 15 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului asistenței sociale.

Serviciile sociale furnizate acoperă o paletă largă de intervenții, în funcție de nevoile victimei:

 a. consiliere psihologică

 b. consiliere juridică

 c. asistență socială

 d. consiliere vocațională, orientare și formare profesională, ocuparea forței de muncă și reintegrare socială,

 e. asistență medicală, în funcție de situația beneficiarului la înregistrarea în centru.

Astfel, locuințele protejate vor defini un nou tip de servicii sociale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice prin care victimele vor putea beneficia de suport instituțional în vederea relocării în cadrul rețelei naționale, în funcție de oportunitățile de formare și/sau reconversie profesională identificate prin programul național de protecția a victimelor violenței domestice.

Mai precis, se va crea posibilitatea mobilității acestora în cadrul rețelei naționale în vederea atingerii obiectivelor specifice care vizează managementul integrat al cazurilor de violență domestică și anume: asigurarea securității personale și a independenței economice a victimelor și desprinderea lor din mediul captiv domestic (psihologic, social economic).

Fiecare persoană va beneficia de cel puțin 2 tipuri de servicii în scopul abordării integrate.

Astfel, Proiectul „VENUS – Impreună pentru o viață în siguranță!” descris mai sus contribuie semnificativ la creșterea calității vieții victimelor violenței domestice prin:

 • Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă.

 • Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice

 • Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională

 • Creșterea nivelului de siguranță prin implementarea programului național de protecție a victimelor violenței domestice

Totodată, acțiunile #ANES sunt focusate pe crearea și operaționalizarea unor mecanisme interinstituționale în măsură să conducă la o promovare cât mai bună a principiului egalității de șanse, ca valoare fundamentală a democrației sociale și la o protecție cât mai bună a victimelor violenței domestice.

GALERIE FOTO