În perioada 5 – 6 martie 2020 s-a defășurat la Hofburg (Viena), Austria, Conferința de Închidere a Proiectului „Effective Criminal Justice System Strategies and Practices to Combat Gender-based Violence in Eastern Europe”, finanțat de către OSCE și Consiliul Europei.

Proiectul a fost derulat de către Inspectoratul General al Poliției Române, începând din luna august 2018, și, în vederea bunei desfășurări a activităților specifice, a fost creat Grupul de referință din care ANES face parte alături de reprezentanții celorlalte instituțiilor cu atribuții relevante în domeniu și ai societății civile.

La conferința de închidere a proiectului „Effective Criminal Justice System Strategies and Practices to Combat Gender-based Violence in Eastern Europe” participă toți membrii grupurilor create în cadrul proiectului, inclusiv membrii Grupului de referință din România. Din partea ANES, a participat doamna Monaliza Cîrstea, director – Direcția Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice.

Evenimentul reprezintă un moment de evaluare și de prezentare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului, marcând o etapă importantă în schimbul de experiență dintre România și celelalte două state, Bulgaria și Ungaria, care au calitatea de parteneri în proiect.

Discuțiile din cadrul acestui eveniment vor explora activitățile proiectului, din perspectiva instituțiilor reprezentate în cadrul Grupurilor specifice, create în cadrul proiectului la nivelul celor 3 state, progresele și căile de acțiune pentru viitor în scopul prevenirii și combaterii violenței pe bază de gen și a promovării egalității de gen. Concluziile conferinței vor fi incluse într-un raport de bune practici și recomandări pentru viitor.

Proiectul a vizat consolidarea capacității autorităților prin formarea specialiștilor cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice (polițiști, procurori, judecători) și îmbunătățirea cooperării în scopul promovării și respectării egalității de șanse între femei și bărbați, precum și derularea unei campanii de informare, educare și încurajare a raportării tuturor faptelor de violență domestică și violență bazată pe gen.

OSCE

Galerie Foto