În perioada 6 – 9 octombrie 2019, în contextul cooperării bilaterale realizate prin Mecanismul Financiar Norvegian, între ANES și Ministerul Justiției și Securității Publice al Regatului Unit al Norvegiei, o delegație a ANES, formată din directorul Direcției Prevenirea și Combaterea Violenței domestice, Monaliza Cirstea și Aura Ciobanu, Consilier superior, a efectuat o deplasare la Praga, în Cehia.

La data de 7 octombrie 2019, delegația ANES a participat la Conferința internațională „Experiența Europeană în  implementarea Convenției de la Istanbul”, organizată de către Guvernul Republicii Cehe – Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați.

Agenda conferinței s-a axat pe subiecte deosebit de importante pentru Guvernul Republicii Cehe, legate în special de analiza implicațiilor ratificării Convenției de la Istanbul în domeniul violenței domestice, în ceea ce privește măsurile de prevenire, protecție și sancționare, și de importanța necesității ratificării Convenției.

În cadrul evenimentului a fost prevăzută o sesiune dedicată dezbaterii publice pe tema ratificării Convenției de la Istanbul la care au participat și reprezentanți ai societății civile. Totodată, necesitatea, valoarea adăugată și aspectele pozitive legate de ratificarea Convenției au fost subliniate prin intervențiile susținute de către înalți oficiali cu experiență în domeniu: doamna Gabriella Battaini – Dragoni, Secretar  general adjunct al Consiliului Europei, dna. Miluse Horsaka, Vicepresedinte al Senatului ceh, dna. Helena Valkova, Comisar guvernamental pentru drepturile omului, dna. Tat’ana Gregor Brzobohata,  Ambasador ODD (Agenda2030), dl. Martin Szcrupak, Secretar de stat pentru Egalitatea de Gen (Franța), dna. Feride Acar, fost Președinte GREVIO, alți reprezentanți din Portugalia, Serbia, Austria, Germania, Italia, Suedia, precum și reprezentanți ai mediului academic (Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Sociale – Universitatea Charles din Praga).

În  cadrul discuțiilor și dezbaterilor, delegația ANES a evidențiat beneficiile reale și măsurile concrete  care au rezultat în urma ratificării de către țara noastră a Convenției, insistând asupra succesului aplicării ordinului de protecție provizoriu (4195 OPP în primele 7 luni ale anului 2019), măsură nouă privind  protecție imediată a victimelor, reglementată prin Legea nr. 174/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în conformitate cu art. 52 din Convenție)  și a introducerii unor tipuri de servicii sociale pentru victimele violenței domestice (linia telefonică de urgență (help-line) cu acoperire națională și program permanent  și  locuințele protejate).

Totodată, membrii delegației au reafirmat sprijinul României privind ratificarea de către UE a Convenției de la Istanbul, exprimând certitudinea că acest demers politic european va asigura consolidarea cadrului juridic al UE și implementarea unor politici coerente privind combaterea violenței domestice.

În ceea ce privește participarea delegației române, reprezentanții Consiliului Europei și ai Guvernului Ceh au apreciat faptul că, prin modelul său de bună practică privind ratificarea și implementarea Convenției, prezența țării noastre la acest eveniment a fost de natură să încurajeze și să sprijine demersurile de ratificare a Convenției de la Istanbul de către Republica Cehă.

În cea de-a doua zi, 8 octombrie 2019,  în marja conferinței internaționale a fost organizată cea de-a 4–a întâlnire de lucru a  SYNERGY Network against Domestic and Gender-based Violence, rețea  care reunește statele beneficiare ale granturilor acordate prin Mecanismele Financiare Norvegian și SEE (Portugalia, Estonia, Slovacia, Republica Cehă, Bulgaria, România, Polonia, Lituania), precum și țările donatoare (Norvegia, Islanda).

Cele două teme centrale ale  întâlnirii  au vizat violența în relațiile dintre tineri și infracționalitatea cibernetică, precum și campaniile de creșterea a conștientizării. În cursul întâlnirii au fost prezentate câteva studii și analize, și intervențiile deosebit de interesante au contribuit la facilitarea schimbului de experiență în ceea ce privește modele de bună practică în domeniu (Franța, Norvegia, Cehia). Reprezentanții Consiliului Europei au subliniat faptul că este necesară o atenție deosebită în ceea ce privește derularea campaniilor și au prezentat  elementele cheie care trebuie luate în considerare la planificarea campaniilor de conștientizare, în conformitate cu art. 13 din Convenția de la Istanbul.

GALERIE FOTO

http://www.eeagrants.ro/